PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

AKTUALNOŚCI

 
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
ROK SZKOLNY 2022-2023
 
Żłobek Miejski Nr 1 w Pruszkowie: Teatrzyk
 
OGŁOSZENIE TEATRZYKI
 
- 19 PAŹDZIERNIKA 2022
WYSTĄPI TEATRZYK ZE SZTUKĄ "JESIENNE PORZĄDKI"
- 14 GRUDNIA 2022
WYSTĄPI TETRZYK ZE SZTUKĄ "POWRÓT FRANKA"
- 16 MARCA 2023
WYSTĄPI TEATRZYK ZE SZTUKĄ "WIOSENNA POBUDKA"
 

 

SZANOWNI RODZICE !

Przypominamy, że Nasze Przedszkole ma już swoją stronę na Facebooku

i serdecznie zapraszamy do jej odwiedzania

LINK PONIŻEJ:

https://www.facebook.com/Przedszkole-Miejskie-nr-44-w-Sosnowcu-100148839517222/

 

 

KATECHEZA
Pani Ola prowadzące lekcje katechezy w przedszkolu
prosi Rodziców dzieci zapisanych na zajęcia o zakup książek do zajęć
 
 

 

Drodzy rodzice 
Zapraszamy chętne dzieci na zajęcia taneczne oraz sensostyki.
Zajęcia będą odbywały się w czwartki.
Wszelkie informacje uzyskają państwo od Pani Patrycji.
Tel kontaktowy umieszczony na plakatach. 
 

 

10 PAŹDZIERNIKA 2022 OD GODZ. 9.30
BEDĄ WYKONYWANE ZDJĘCIA DO KALENDARZA NA ROK 2023
KOSZT 46 ZŁ.
 
 
 
 
 
DYREKTOR  PRZEDSZKOLA
SERDECZNIE  ZAPRASZA  TRÓJKI  GRUPOWE
NA  ZEBRANIE RADY RODZICÓW, 
W  CELU  WYBRANIA  PREZYDIUM  RADY,
W  DNIU  20.09.2022r (wtorek)
O  GODZINIE  16:30.
 
 

 

 

UWAGA RODZICE!!!

 

Drodzy Rodzice!

Ze względu na zgłoszenie przypadku wystąpienia wszawicy wśród dzieci,

prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci.

W przypadku wykrycia wszawicy prosimy o podjęcie przez rodziców

odpowiednich działań higienicznych mających na celu jej usunięcie.

 


 

 
 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  RODZICÓW NA ZEBRANIA ORGANIZACYJNE,

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  5 WRZEŚNIA 2022 (PONIEDZIAŁEK) WG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

I SEGMENT:

- GRUPA 4-LATKÓW ,,MYSZKI"  GODZ. 16.30

- GRUPA 6-LATKI ,,MUCHOMORY" GODZ. 16.30

- GRUPA 6-LATKÓW ,,KRASNALE" GODZ. 17.00

- GRUPA 3-LATKÓW ,,BIEDRONKI" GODZ. 16.30

- GRUPA 5-LATKÓW ,,MOTYLE" GODZ. 16.30

 

II SEGMENT:

- GRUPA 4-LATKÓW ,,KOTKI" GODZ. 16.30

- GRUPA 5-LATKÓW  ,,PSZCZÓŁKI" GODZ. 16.30

- GRUPA 6-LATKÓW ,,STOKROTKI" GODZ. 16.30

- GRUPA  4- 5-LATKÓW ,,ZAJĄCZKI" GODZ. 16.30

- GRUPA 3-LATKÓW  ,,PROMYKI" GODZ. 16.30

 

W zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie  rodzice/opiekunowie dziecka.

Prosimy, by w zebraniu nie uczestniczyły dzieci.

 

OGŁOSZENIE 

PROSIMY  WSZYSTKICH RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW

DZIECI ZAPISANYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

O DOSTARCZENIE W PIERWSZYM DNIU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

WYPEŁNIONEGO DRUKU:

a)  DEKLARACJI KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA I ODPŁATNYCH GODZIN WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 https://images.dlaprzedszkoli.eu/pm44.sosnowiec/deklaracja-korzystania-z-przedszkola-2022-2023.docx

ORAZ

b)  UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pm44.sosnowiec/upowaznienie-do-odbioru-dziecka-z-przedszkola-2.docx

 

POWYŻSZE DRUKI SĄ ZAMIESZCZONE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 
 

ROK SZKOLNY 2021-2022

Tym się chwalimy:

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW-STAWKA ŻYWIENIOWA DYŻUR WAKACYJNY

Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Jednolita stawka za wyżywienie w okresie dyżuru wakacyjnego w roku 2022 została ustalona w wysokości 11 złotych.

 

W ramach współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, która promuje kampanię”Zaszczep się wiedzą” do naszego przedszkola przybył Niedźwiadek Szczepan, aby szerzyć wiedzę dzieci na temat szczepień. 

 

 

DRODZY RODZICE

Od 16.05 do 20.05. będą wydawane w przedszkolu 

DEKLARACJE UDZIAŁU DZIECKA W DYŻURZE WAKACYJNYM

- maksymalnie po 2 sztuki - jedna na lipiec, druga na sierpień.

Termin przyjmowania deklaracji - od 23.05 do 30.05

 

Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2022 r.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 1. Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich będą wydawać rodzicom deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym w terminie 16 – 20.05.2022 r. ZAŁĄCZNIK NR 1.

 2. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały w/w deklaracje od dnia 23.05.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. Wraz z deklaracją rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.

 3. 3 czerwca b.r. o godz. 15.30 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.

 4. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec określa ZAŁĄCZNIK NR 2.

 5. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

 6. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.

 7. Rodzic dziecka uczęszczającego do placówki wyłączonej z dyżuru sam decyduje o tym, do którego przedszkola oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.

 8. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

 9. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady i terminy zapisów.

 10. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

- rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą;

- pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym".

 2. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

 3. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.

 4. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg ustalonego na wstępie harmonogramu.

 5. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.

 6. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.

 7. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

 

 

 

 

 

 

SESJA ZDJĘCIOWA UZUPEŁNIAJĄCA

Cena kompletu zdjęć wynosi 37 pln

 


 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

W ŚWIECIE DINOZAURÓW”

DZIĘKUJEMY BARDZO WSZYSTKIM UCZESTNIKOM.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY PAŃSTWU WYSTAWĘ PRAC.

 

 

 

WALENTYNKOWY KONKURS ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY, OTO KRÓTKA FOTORELACJA:

 

 

 

 

Informacja o rekrutacji dzieci na rok 2022/2023

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu informuje,

iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 40 z dnia 24 stycznia 2022r. Prezydenta Miasta Sosnowca,

rekrutacja do przedszkoli i szkół rozpocznie się

od 1 marca 2022 do 10 marca 2022r.

 

Logowanie do systemu pod linkiem:

przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

 

 

 

 

Po raz drugi nasze przedszkole bierze udział

w ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji dr Clown "Wszystkiego dobrego dla chorego".

 

 

Udział placówki w wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej "Wirusoochrona "

Baner informacyjny dotyczący realizacji w woj. śląskim wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej dla dzieci pt.

 

https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/wojewodzka-akcja-informacyjno-edukacyjna-pt-wirusoochrona

 

 

UWAGA RODZICE PILNE OGŁOSZENIE

 

 

 

DZIĘKUJEMY BARDZO WSZYSTKIM DZIECIOM BIORĄCYM UDZIAŁ

W KONKURSIE, JAK RÓWNIEŻ RODZICOM, KTÓRZY WSPARLI SWOJE DZIECI PODCZAS WYKONYWANIA PRAC KONKURSOWYCH, DBAJĄC O ESTETYKĘ I BOGACTWO WYKORZYSTANYCH TECHNIK.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY PAŃSTWU WYSTAWĘ PRAC DZIECI.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w woj. śląskim -
wysokim wskaźnikiem zakażeń społeczności lokalnej wirusem SARS-CoV-2,
konieczne w profilaktyce zakażeń jest przestrzeganie podstawowych zasad
bezpieczeństwa i higieny, takich jak: odległość od innych osób,
zasłanianie ust i nosa, czy prawidłowa higiena rąk.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

W dniu 19.11.2021r(piątek) w naszym przedszkolu  uczcimy rocznicę uchwalenia Konwencji                            

o prawach dziecka i zorganizujemy obchody:

Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

W tym dniu nie zapominamy o kolorze niebieskim.

Dzieci mogą przyjść ubrani na niebiesko w kolorze UNICEF lub mieć jakiś niebieski dodatek.

 

 

OGŁOSZENIE

Zebrania rodziców - II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika w Ostrołęce

Harmonogram zebrań z rodzicami:

 

 

grupa

termin

godzina

KOTKI

PSZCZÓŁKI

ZAJĄCZKI

STOKROTKI

PROMYCZKI

MYSZKI

KRASNALE

BIEDRONKI

MUCHOMORY

MOLTYLE

4.11.2021r

9.11.2021r

9.11.2021r

9.11.2021r

9.11.2021r

9.11.2021r

9.11.2021r

9.11.2021r

15.11.2021r

15.11.2021r

16:30

16:15

16:30

16:00

15:30

15:30

16:00

15:45

15:45

16:00

 

Ze względu na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemicznym, zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie się na czas zebrań w maseczki ochronne, ochraniacze na obuwie, lub obuwie zmienne  oraz stosowanie się do poleceń personelu przedszkola.

W zebraniu może uczestniczyć wyłącznie jeden rodzic/opiekun dziecka. W czasie trwania zebrań - niewskazane jest również, aby dzieci uczestniczyły w zebraniu wraz z rodzicem.

 

 

 

 

Harmonogram zaplanowanych wydarzeń w I semestrze roku szkolnego 2021/22

za zachowaniem procedur epidemiologicznych

l.p

Data

Rodzaj

Koszt

1.

10.09.21r

Lekcja pokazowa  Drużyny Kangura- zajęcia sportowe z piłką.

 

2.

22.09.21r

Zdjęcia „Jesień”- firma

 

3.

28.09.21r

Zdjęcia „Jesień”- firma

 

4.

6.10.21r

Teatr iluzja ”Świat Magii”

6zł od dziecka

5.

7.10.21r

Mobilne planetarium z seansem „Życie drzew”

15zł od dziecka

6

6.12.21r

Zdjęcia „Mikołaj”

 

 

 

Startujemy w nowy rok szkolny... - Szkolne Blogi

 

OGŁOSZENIE

 

SERDECZNIE  WITAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2021- 2022.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DZIECI NALEŻY PRZYPROWADZIĆ DO PRZEDSZKOLA DO GODZ. 8.20

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE DZIECI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W OBUWIE ZMIENNE, DODATKOWE UBRANIE (BIELIZNA, SPODNIE, KOSZULKA).

PROSIMY TEŻ, BY DZIECI MIAŁY W SZATNI POZOSTAWIONE MOKRE CHUSTECZKI I PUSTĄ REKLAMÓWKĘ LUB WORECZEK.

 

Zebrania rodziców - II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika w Ostrołęce

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  RODZICÓW NA ZEBRANIA ORGANIZACYJNE,

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  8 WRZEŚNIA 2021 (ŚRODA) WG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

I SEGMENT:

- GRUPA 3-LATKÓW ,,MYSZKI"  GODZ. 16.00

- GRUPA 5-6-LATKI ,,MUCHOMORY" GODZ. 17.00

- GRUPA 5-LATKÓW ,,KRASNALE" GODZ. 16.00

- GRUPA 6-LATKÓW ,,BIEDRONKI" GODZ. 16.00

- GRUPA 4-LATKÓW ,,MOTYLE" GODZ. 16.30

II SEGMENT:

- GRUPA 3-LATKÓW ,,KOTKI" GODZ. 16.00

- GRUPA 4-LATKÓW  ,,PSZCZÓŁKI" GODZ. 17.00

- GRUPA 5-LATKÓW ,,STOKROTKI" GODZ. 16.30

- GRUPA  3-4-LATKÓW ,,ZAJĄCZKI" GODZ. 16.30

- GRUPA 6-LATKÓW  ,,PROMYKI" GODZ. 16.00

 

Ze względu na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemicznym, zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie się na czas zebrań w maseczki ochronne, ochraniacze na obuwie, lub obuwie zmienne  oraz stosowanie się do poleceń personelu przedszkola.

W zebraniu może uczestniczyć wyłącznie jeden rodzic/opiekun dziecka. W czasie trwania zebrań - niewskazane jest również, aby dzieci uczestniczyły w zebraniu wraz z rodzicem.

OGŁOSZENIE 

PROSIMY  WSZYSTKICH RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW

DZIECI ZAPISANYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

O DOSTARCZENIE W PIERWSZYM DNIU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

WYPEŁNIONEGO DRUKU UPOWAŻNIENIA ZAMIESZCZONEGO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pm44.sosnowiec/upowaznienie-do-odbioru-dziecka-z-przedszkola.docx

 

 

  


 

UWAGA DYŻUR WAKACYJNY
 

Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu

w okresie lipiec – sierpień 2021 roku

 

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać

wg następującego harmonogramu.

Karty zgłoszeń na dyżur będą wydawane w Naszym przedszkolu na I segmencie:

 

1)Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich będą wydawać rodzicom deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym w terminie 10 – 14.05.2021r.

2)Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały w/w deklaracje od dnia

17.05.2021r. do dnia 28.05.2021r.

Wraz z deklaracją rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego”

3) 2 czerwca 2021r. o godz. 15.30 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.

 

 

1.Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 35 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 lutego 2021 r.

2.Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

 

3.Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.

4.Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.

5.Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

6.We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

7.Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

 

- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

- rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą;

- pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

8.Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym".

9.Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

10.Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.

11.Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg ustalonego na wstępie harmonogramu.

12.O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.

13.W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.

14.Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

 
 
 
Obowiązujące dotychczas  obostrzenia dotyczące szkół i przedszkoli
 zostały przedłużone do 18 kwietnia. Oznacza to, że od 12 do 16 kwietnia przedszkola nadal pracują w trybie zdalnym.
Wszystkie zasady pracy z minionych 2 tygodni pozostają bez zmian.
O wszelkich nowych informacjach będziemy Państwa informować na bieżąco.
 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia
 
 

 

 

Załącznik

 

Sosnowiec dn. ……………

 

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany

………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że:

1. Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 44 W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących ''PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 44 W SOSNOWCU W OKRESIE PANDEMII COVID-19'' związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 5 dni.

3. Deklaruję pełne zastosowanie się do Wytycznych MEN, GIS i MZ oraz wyrażam zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i nauczycieli w tym zakresie.

4. Dziecko jest/nie jest (niewłaściwe skreślić) uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące.

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych w czasie pobytu w placówce oświatowej u mojego dziecka.

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji, będąc całkowicie świadomy/ma zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

Podaję mój aktualny numer telefonu, który bezwzględnie będzie odpowiadał na połączenia przychodzące:

……………………………………………………………………………………

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

.............................…………………………………

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane w oświadczeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających zapisane dane .

 

 

 

 

W DNIU 31.08.2020 KOŃCZY SIĘ ZBIOROWE UBEZPIECZENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU.

OD 1 WRZEŚNIA 2020 BARDZO PROSIMY RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 44 W SOSNOWCU

O INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE SWOICH DZIECI W DOWOLNIE WYBRANEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ.

 

 

 

23 KWIETNIA OBCHODZIMY

 

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ DZIECIOM

Głośne czytanie dziecku: buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, zaspokaja potrzeby emocjonalne, wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości, uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu, przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania, uczy myślenia, rozwija wyobraźnię, poprawia koncentrację, ćwiczy pamięć, przynosi wiedzę ogólną, ułatwia naukę, uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną, rozwija poczucie humoru,jest znakomitą rozrywką,zapobiega uzależnieniu od mediów, chroni przed kwestionowalnymi wpływami ze strony otoczenia i kultury masowej, pomaga w rozwiązywaniu problemów,jest zdrową ucieczką od nudy,jest profilaktyką działań aspołecznych, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

 

 

 DZIECI I RODZICE  

PAMIĘTAJCIE O ZASADACH HIGIENY I ZDROWEGO ODŻYWIANIA

 

 

 

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BAJKĄ O ZŁYM KRÓLU WIRUSIE I DOBREJ KWARANTANNIE

Bajka, która miała być przeznaczona dla kilku rodzin, jest czytana przez już tysiące osób. Na samym tylko facebookowym profilu Emocje Dziecka przez pierwsze cztery doby bajka została udostępniona 850 razy. Bajkę można znaleźć na stronie dorotabrodka.pl/blog - zarówno w formie pdf, jak i audiobooka.

 

 

 

 

RACHUNEK RADY RODZICÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY.

PROSIMY RODZICÓW O NIE WPŁACANIE PIENIĘDZY NA KONTO  !!!!!

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW  
UWAGA!!!
Z dniem 01.01.2018r. zostaje zmieniony numer rachunku bankowego 
do wpłat dokonywanych przez rodziców  
Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu 
 za godziny i żywienie w przedszkolu .
 NOWY NUMER KONTA: 
PKO BP
61 1020 2313 0000 3702 0579 5655

 

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Materialy-dydaktyczne/Prawa-dziecka

    
 
* Po drodze poruszam się tylko pod opieką dorosłych
* Jadąc samochodem korzystam z fotelika i pasów
* Będąc pasażerem na rowerze siedzę w odpowiednim foteliku i kasku na głowie
* Używam elementów odblaskowych i wiem, do czego służą
* Wiem, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie
* Wiem, że nie należy oddalać się od rodziców i opiekunów
* Nie rozmawiam z obcymi
* Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
* Znam numery alarmowe
* Umiem opowiedzieć rodzicom, rodzinie, wychowawcy o niebezpieczeństwie
* Wiem, kim jest policjant
* Rozumiem zagrożenia, jakie może stwarzać świat roślin i zwierząt
* Umiem poprawnie zachować się w miejscach publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZYGOTOWANIA DO SZKOŁY
 Jak umilić dziecku myśli o szkole i pomóc mu przezwyciężyć strach przed nowym miejscem?
Dzieci nie wiedzą, czego mogą się spodziewać w szkole. Ich bogata wyobraźnia dostarcza im niezapomnianych wrażeń, jednak często nie do końca zgodnych z rzeczywistością i niekoniecznie przyjemnych. Pojawiają się kolejne pytania, kolejne lęki, kolejne wątpliwości. Jak każdy kochający rodzic chcesz pomóc swojemu maluchowi przezwyciężyć strach i nastawić pozytywnie do rozpoczynającego się niedługo nowego roku szkolnego, pierwszego w życiu Twojego dziecka. 


JAK WZMOCNIĆ ODPORNOŚĆ U PRZEDSZKOLAKA?
 Nie da się uniknąć kontaktu z bakteriami i wirusami. Jednak prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest warunkiem zapobiegania chorób oraz skutecznej walki z nimi.
Powinniśmy dbać o nasz układ immunologiczny na każdym etapie życia.