PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

AKTUALNOŚCI

 
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 
 
 

 

Drodzy Rodzice,
w załączeniu przedstawiamy Państwu informację dotyczącą Organizacji pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec - sierpień 2024 roku.
Informujemy, iż Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu jest objęte przerwą w pracy od 01.07.2024r. do 31.08.2024r.

 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
Może być zdjęciem przedstawiającym projekt i tekst

 

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z artykułem, który przygotowała psycholog Milena Gala, na temat pozytywnej dyscypliny.
https://pm44.sosnowiec.dlaprzedszkoli.eu/?m=strona&id=47
"Wychowywanie dziecka w nurcie pozytywnej dyscypliny działa na korzyść rodziców, jak i dzieci. Pomaga ona w zrozumieniu dzieci, uczy ich ważnych umiejętności komunikacyjnych i społecznych, takich jak rozwiązywanie problemów, szacunku wobec innych osób, zwierząt i rzeczy oraz odpowiedzialności za własne zachowanie. Ma długofalowe efekty – tworzy silnych, odpowiedzialnych młodych dorosłych. 
Polega na bliskim zbudowaniu więzi z dzieckiem, stworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla jego odpowiedniego rozwoju. Dyscyplina ta nie jest ani pobłażliwa ani karząca, nie ucieka się do upokarzania dzieci i karania ich nieadekwatnie do zachowania.(...)"
 

 

OGŁOSZENIE

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU ZDJĘĆ Z SESJI WIOSENNEJ

W DNIACH OD 13.05.2024r DO 17.05.2024r

KOSZT ZDJĘĆ - 50,00 zł

ZDJĘCIA DO NABYCIA NA I SEGMENCIE


 

 

 

 
Drodzy Rodzice,
w załączeniu przedstawiamy Państwu Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2023/2024.
Informujemy, iż Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu jest objęte przerwą w pracy od 01.07.2024r. do 31.08.2024r.
 
https://images.dlaprzedszkoli.eu/pm44.sosnowiec/zarzadzenie-przerwy-w-pracy-pm-20232024.pdf
 

 

 
  SZANOWNI RODZICE!
 
Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci, które od września rozpoczynają przygodę z naszym przedszkolem
na DZIEŃ OTWARTY
 
Spotkanie odbedzie się w następującym terminie:
 
25 kwietnia (czwartek)
w godz. 15:00 - 16:00
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE
 
Do zobaczenia na zajęciach!
 
 
 

 

?????? WYNIKI KOKNURSU ??????

????????????LOGO PRZEDSZKOLA????????????

Z radością informujemy, że konkurs na LOGO przedszkola został rozstrzygnięty, a zwycięskim projektem jest MIŚ Marceliny Malcher, z gr. Myszki, w stworzeniu którego pomogła jej mama, Marta Sowka. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy pomysłów. Nagroda główna oraz nagrody pocieszenia zostaną wręczone w przyszłym tygodniu.

???????? MIŚ nasze serca już skradł????????


 

 
ROK SZKOLNY 2023-2024
 
 

OGŁOSZENIE

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU ZDJĘĆ Z KARNAWAŁU

W DNIACH OD 05.03.2024r
DO 08.03.2024r

KOSZT ZDJĘĆ - 60,00 zł

ZDJĘCIA DO NABYCIA NA I SEGMENCIE

 
 

 

 
 
DRODZY RODZICE
 
INFORMUJEMY, IŻ W ZAKŁADCE "REKRUTACJA"
 
DOSTĘPNE SĄ NOWE INFORMACJE ODNOŚNIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025.
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 44 W SOSNOWCU


 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Przedszkola:

pm44.sosnowiec.dlaprzedszkoli.eu

II. Cele Konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu/znaku graficznego (logo) naszego Przedszkola.

III. Założenia ogólne

1. Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

2.Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

VI. Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2. Każdy uczestnik może przedstawić kilka projektów.

V. Uczestnicy

1. Konkurs ma charakter lokalny i jest adresowany do:

rodziców/prawnych opiekunów

dzieci uczęszczających do Przedszkola

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,

dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,

złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

VI. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, zaproszenia, papier firmowy i inne.

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3. Projekty muszą spełniać następujące warunki:

Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,

  • być łatwo identyfikowane z naszym przedszkolem,

  • może zawierać numer przedszkola

5. Logo nie powinno zawierać zbyt wielu kolorów i powinno być proste pod względem graficznym.

VII. Miejsce i termin składania projektów

1.Projekty należy składać do sekretariatu przekazując przez obsługę, w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo przedszkola”) lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: p44@sosnowiec.edu.pl

Uczestnik wraz z projektem podaje:

imię i nazwisko,

dane kontaktowe [numer telefonu, adres e-mail],

oświadczenie autora „Oświadczam, że projekt jest moją własnością autorską i wyrażam zgodę na jej wykorzystanie przez Organizatora konkursu.”

2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

VIII. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszego przedszkola,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

IX. Terminarz

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 05.02.2024r.

2. Projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 01.03.2024r.

3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola dnia 05.03.2024r.

X. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Propozycje zostaną ocenione według ustalonych kryteriów w punkcie VIII przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora, w składzie:

dyrektor Przedszkola mgr Barbara Molenda

wicedyrektor Przedszkola mgr Marta Król

mgr Karolina Leśniewska

2. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze jedną, która zostanie następnie wykorzystana przez przedszkole do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp.

Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym, koszulkach i innych drukach używanych przez Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu

3. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.

4. Komisja zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nie wyłonieniu znaku będącego w przyszłości logiem Przedszkola.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna, ale wybór zwycięskiego logo wymaga akceptacji Rady Pedagogicznej Przedszkola.

6. Organizator zastrzega sobie prawa zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub połączenia dwóch lub więcej propozycji.

7. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami i upominkami.

 

NAGRODA GŁÓWNA:

PODWÓJNE ZAPROSZENIE DO NAJWIĘKSZEGO W POLSCE PARKU ROZRYWKI

ENERGYLANDIA W ZATORZE!

 

 

 

DRODZY RODZICE
9.02.2024r. W PRZEDSZKOLU ODBEDZIE SIĘ SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANNĄ PODSIADŁO,
AUTORKĄ KSIĄZEK Z SERII "IGA I ZACZAROWANY MIŚ".
 
PODCZAS SPOTKANIA BĘDZIE MOŻNA ZAKUPIĆ KSIĄŻKI WRAZ Z AUTOGRAFEM AUTORKI.
PROSIMY CHĘTNE OSOBY O ZGŁOSZENIA DO NAUCZYCIELI WOLI KUPNA  W/W KSIĄŻKI
CENA 20zł.
 
FRAGMENT OPISU: Iga jest uroczą dziewczynką. W dniu urodzin dostaje od dziadka wyjątkowy prezent. To wspaniała przytulanka – miś Nastka. Szybko się okazuje, że nie jest to zwykły pluszak. Od tej pory będzie on pomagał dziewczynce mierzyć się z małymi i dużymi problemami (...)

 

 

 

 

             

  OGŁOSZENIE    

ZAPRASZAMY   DO   ZAKUPU   ZDJĘĆ   Z  MIKOŁAJEM

      W      DNIACH    18.12.2023r  - 22.12.2023r

          KOSZT  ZDJĘĆ   - 50,00 zł     

ZDJĘCIA  DO  NABYCIA  U  NAUCZYCIELA  W  GRUPIE

 


 


 

 
 

 

 
ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ZEBRANIA GRUPOWE:
 
27.11 (PONIEDZIAŁEK)
MUCHOMORY  - 27.11. GODZ. 16:00
BIEDRONKI - 27.11. GODZ. 16:00
KOTY - 27.11. GODZ. 16:00
ZAJĄCZKI - 27.11. GODZ. 16.00
PROMYCZKI - 27.11. GODZ. 16:00
 
28.11. (WTOREK)
MOTYLKI - 28.11. GODZ. 16:00
MYSZKI - 28.11. GODZ. 16:30
 
29.11. (ŚRODA)
KRASNALE - 29.11. GODZ. 16:00
PSZCZÓŁKI - 29.11. GODZ. 17:00
 
 
 

 

OGŁOSZENIE

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU KALENDARZY

W DNIACH OD 06,11.2023r DO 10,11.2023r

KOSZT ZDJĘĆ - 59,00 zł

( PROSZĘ O ZGODNĄ KWOTĘ )

 

 
Sesja zdjęciowa kalendarzowa odbędzie się 15 września (piątek). Rozpocznie się o godzinie 10:00

 

Teatrzyki:
9.10.2023-Na łące i polanie
 I segment 11.30
II segment 12.30

19.02.2024-Przygody krasnala paczka
 I segment 12.30
II segment 11.30

3.06.2024-Czerwony kapturek
 I segment 11.30
II segment 12.30


 

 
 

!!!  ZEBRANIA  !!!

Drodzy rodzice!
Zapraszamy Państwa serdecznie na zebrania organizacyjne w grupach w dniu 4 września 2023 roku (poniedziałek).

GODZ. 16:30 GRUPY: MYSZKI, MUCHOMORKI, MOTYLE, KRASNALE, BIEDRONKI, PSZCZÓŁKI, ZAJĄCZKI, PROMYKI.

GODZ. 17:00 GRUPA KOTKI.

Do zobaczenia!

 

 

 
DZIEN DOBRY,
INFORMUJEMY, IŻ OD 28.08.2023R. (PONIEDZIAŁEK)
W PRZEDSZKOLU BĘDĄ DOSTĘPNE DEKLARACJE KORZYSTANIA
Z WYŻYWIENIA I ODPŁATNYCH GODZIN WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
ZAPRASZAMY PO ODBIÓR.
WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NAJPÓŹNIEJ W PIERWSZYM DNIU PRZYJŚCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.
 

 

 
ROK SZKOLNY 2022-2023
 
OGŁOSZENIE
ZEBRANIE RADY RODZICÓW 
 
30.06.2023 (PIĄTEK) O GODZ.16.30 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RADY RODZICÓW
Z DYREKTOREM PRZEDSZKOLA
 

 
RODZICE
 
PROSIMY RODZICÓW DZIECI ZAPISANYCH NA DYŻUR W SIERPNIU 2023r.
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM nr 44 W SOSNOWCU
O DOKONANIE PŁATNOŚCI ZA ŻYWIENIE DO KOŃCA LIPCA 2023r.
POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W DNIU PRZYJŚCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.
 

 
 
 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2023-2024
 
DRODZY RODZICE PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY LINK DOTYCZĄCY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W SOSNOWCU NA ROK SZKOLY 2023-2024

 https://uzupelniajaca-przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/


 

!! SZANOWNI RODZICE !!
Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci, które od września rozpoczynają przygodę z naszym przedszkolem na DNI OTWARTE 

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

 14 czerwca (środa) godz. 10:30-11:30 - ZAJĘCIA INTEGRACYJNE - sala MUCHOMORKI

 15 czerwca (czwartek) godz. 10:30-11:30 - ZAJĘCIA INTEGRACYJNE - sala KRASNALE 

!!  Do zobaczenia na zajęciach !!

 
 
 
Informacja o szkarlatynie

Szanowni Państwo,

w naszym przedszkolu pojawił się przypadek szkarlatyny. Szkarlatyna (z ang. scarlet fever), choć jej nazwa w języku polskim brzmi nieco przerażająco, jest jedną z najpowszechniejszych chorób zakaźnych występujących u dzieci. Zdarza się również, że chorują na nią także osoby dorosłe. Objawy szkarlatyny to m. in. wysoka temperatura, bóle głowy, bóle brzucha, ból gardła, nudności, wymioty oraz charakterystyczna wysypka (drobnoplamista, która blednie pod wpływem ucisku; skóra jest szorstka, chropowata w dotyku). Podczas szkarlatyny pojawia się charakterystyczny rumień, który nie pokrywa okolic ust i nosa, pozostawiając w tych miejscach bladą skórę. Po około tygodniu od wystąpienia wysypki, zaczyna łuszczyć się skóra twarzy, tułowia, a na końcu stóp i dłoni. Charakterystyczny dla szkarlatyny jest wygląd gardła. Zabarwienie jego śluzówki staje się intensywnie czerwone- szkarłatne. Na języku pojawia się biały nalot. Po jego zaniknięciu, język ulega mocnemu zaczerwienieniu.

Szkarlatynę leczy się przez podanie antybiotyku, zatem konieczna jest wizyta u lekarza.

Prosimy zatem o obserwowanie swoich dzieci i reagowanie na objawy chorobowe.