PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

Dziecko w cyberprzestrzeni ? na co rodzice powinni zwrócić uwagę?

ponad 11 lat temu
 Kilka rad 

                                     Rodzice powinni wiedzieć, w jakie gry grają ich dzieci. Powinni
sprawdzać, jakie gry znajdują sie w domowym komputerze i w jakie gry
dzieci grają u kolegi czy koleżanki. Przed podjęciem decyzji o kupnie gry
komputerowej ważne jest, aby rodzice uzyskali rzetelna informacje na jej
temat. Nieświadomy rodzic może obecnie bez wahania kupić jedna
z najbardziej brutalnych gier komputerowych, kiedy dziecko na przykład
powie, że są to po prostu wyścigi samochodowe. Należy uważnie oglądać
pudełka – czasem można na nich znaleźć jakieś napisy drukowane drobną
czcionką w mało widocznym miejscu.
 
Rodzice powinni ustalić, z jakich gier dzieci mogą korzystać, a które
z gier są dla nich niedozwolone i dlaczego. Sam zakaz nie wystarczy
– ważne jest, aby rozmawiać z dziećmi o oddziaływaniu gier na ich
psychikę. Należy również proponować dzieciom gry edukacyjne, logiczne,
encyklopedie, programy do interaktywnej nauki języków obcych itd.
 
Dziecko powinno korzystać z gier komputerowych tylko wówczas, gdy
rodzice są w domu. Należy stosować zasadę, aby dziecko zawsze pytało
rodziców o pozwolenie korzystania z gier komputerowych.
 
Rodzice powinni bezwzględnie ograniczyć czas spędzany przez dziecko
przy komputerze do 1–2 godzin dziennie. Powinni także robić dziecku
częste przerwy, odrywać je od komputera przynajmniej co pół godziny.
 
Konsekwentnie stosować zasadę: najpierw obowiązki, potem komputer.
 
Częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka. Pokazywać
inne formy spędzania wolnego czasu. Spędzać z dzieckiem więcej czasu.
 
Pamiętajmy, że żadna czynność (czy będzie to uprawianie sportu, gra na
instrumencie muzycznym, uczenie sie matematyki czy gra w gry
komputerowe), wykonywana przez kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin
w tygodniu nie może pozostać bez konsekwencji.