PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

BLOKI TEMATYCZNE

ORAZ ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH GRUP

NA MIESIĄC:

 

KRASNALE

3 LATKI

1.A deszcz pada i pada

2.Co powinienem wiedzieć o Polsce

3. Zdrowie naszym skarbem

4. Co ułatwia prace w domu?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
 

 

- określą swój nastrój

biorą udział w zabawach związanych z szacowaniem

-ustalają równoliczność zbiorów poprzez łączenie w pary

-porównają liczebność zbiorów

obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie po deszczu

przewidują prognozę pogody

-określają swój nastrój

-utrwalają nazwy kolorów

poznają mityczną postać syreny

-dowiedzą się o istnieniu innych polskich legend

poznają herb Warszawy i herb swojego miasta

-zapoznają się z postaciami znanych Polaków i Polek

zapoznają się z wyglądem flagi Polski

dowiedzą się, co to jest niepodległość

-dowiedzą się jako rolę odgrywa ruch w życiu człowieka

-dowiedzą się,kto pracuje w przychodni

-zdobędą informacje dotyczące dbania o czystość

-dowiedzą się czym są prawa i obowiązki dziecka

-zapoznają się z nowoczesnymi urządzeniami

-poznają domowe obowiązki

-będą przeliczały w zakresie 3;

 

 

MUCHOMORY

3 LATKI

1.A deszcz pada i pada

2.Co powinienem wiedzieć o Polsce

3. Zdrowie naszym skarbem

4. Co ułatwia prace w domu?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
   

− określą swój nastrój

− biorą udział w zabawach związanych z szacowaniem

-ustalają równoliczność zbiorów poprzez łączenie w pary

-porównają liczebność zbiorów

− obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie po deszczu

− przewidywują prognozę pogody

-określają swój nastrój

-utrwalają nazwy kolorów

− poznają mityczną postać syreny

-dowiedzą się o istnieniu innych polskich legend

− poznają herb Warszawy i herb swojego miasta

-zapoznają się z postaciami znanych Polaków i Polek

− zapoznają się z wyglądem flagi Polski

− dowiedzą się, co to jest niepodległość

-dowiedzą się jako rolęodgrywa ruch w życiu człowieka

-dowiedzą się,kto pracuje w przychodni

-zdobędą informacje dotyczące dbania o czystość

-dowiedzą się czym sś prawa i obowiązki dziecka

-zapoznają się z nowoczesnymi urządzeniami

-poznają domowe obowiązki

-będą przeliczały w zakresie 3;

 

 

PROMYCZKI

4 LATKI

1. A deszcz pada i pada

2.Co powinienem wiedzieć o Polsce

3. Zdrowie naszym skarbem

4. Co ułatwia prace w domu?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
   

-wypowiadają się zdaniami na określony temat,

- potrafią utworzyć zbiór zgodnie z poleceniem,

- utrwalają określenia: krótki, długi, najdłuższy,

- odwzorowują rytm ustalony przez nauczyciela,

- poruszają się rytmicznie przy piosence,

- wysłuchują piosenki z uwagą,

- aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach ruchowych,

- reagują na sygnał dźwiękowy,

- wykonuje pracę plastyczną,

- sprzątają swoje miejsce pracy,

- słuchają legendy o Bazyliszku i dzielnym krawczyku,

- przeliczają i pokazują wynik na palcach,

- przedstawiają treść piosenki ruchem,

- sprawnie wykorzystują obręcze podczas tańca,

- poznają możliwości swojego ciała,

- wypowiadają się na temat wysłuchanego wiersza,

- wiedzą, że aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na organizm człowieka

- wykonują piramidę zdrowia,

- wiedzą, że warzywa i owoce są niezbędne w diecie

- śpiewają piosenkę,

- poruszają się rytmicznie podczas zabaw przy piosence

- aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach ruchowych,

- z uwagą słuchają poleceń N., zapamiętują je i stosują się do nich,

- utrwalają wiedzę na temat praw i obowiązków dziecka,

- wymieniają nazwy urządzeń elektrycznych,

- wiedzą, jak dawniej wyglądały wybrane urządzenia elektryczne,

 

 

BIEDRONKI

4 LATKI

1.Co powinienem wiedzieć o Polsce.

2. A deszcz pada i pada.

3. Zdrowie naszym skarbem.

4. Co ułatwia prace w domu?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DEYDAKTYCZNE  
   

- wypowiadają się zdaniami na określony temat,

- potrafią utworzyć zbiór zgodnie z poleceniem,

- utrwalają określenia: krótki, długi, najdłuższy,

- odwzorowują rytm ustalony przez nauczyciela,

- poruszają się rytmicznie przy piosence,

- wysłuchują piosenki z uwagą,

- aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach ruchowych,

- reagują na sygnał dźwiękowy,

- wykonuje pracę plastyczną,

- sprzątają swoje miejsce pracy,

- słuchają legendy o Bazyliszku i dzielnym krawczyku,

- przeliczają i pokazują wynik na palcach,

- przedstawiają treść piosenki ruchem,

- sprawnie wykorzystują obręcze podczas tańca,

- poznają możliwości swojego ciała,

- wypowiadają się na temat wysłuchanego wiersza,

- wiedzą, że aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na organizm człowieka

- wykonują piramidę zdrowia,

- wiedzą, że warzywa i owoce są niezbędne w diecie

- śpiewają piosenkę,

- poruszają się rytmicznie podczas zabaw przy piosence

- aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach ruchowych,

- z uwagą słuchają poleceń N., zapamiętują je i stosują się do nich,

- utrwalają wiedzę na temat praw i obowiązków dziecka,

- wymieniają nazwy urządzeń elektrycznych,

- wiedzą, jak dawniej wyglądały wybrane urządzenia elektryczne,

 

 

KOTY

5 LATKI

1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

2.Co powinien wiedzieć każdy Polak?

3.Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka?

4. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę?

5. Który żywioł jest najważniejszy?

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
 

 

- rozwijanie mowy

- rozwijanie wiedzy na temat rodziny

- budzenie zainteresowania literami

- poznanie trójkąta

- rozwijanie sprawności fizycznej

- wyrabianie szybkiej reakcji na ustalone sygnały

- zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka

- rozwijanie postawy badawczej

- rozwijanie wiedzy na temat Polski

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5, 0, 6

- rozwijanie wiedzy na temat walorów geograficznych Polski

- rozwijanie umiejętności wykonywania płynnych ruchów podczas tańca

- rozwijanie umiejętności plastycznych

- rozwijanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej

- zapoznanie z ogniem jako żywiołem i jego rolą w życiu człowieka

- zapoznanie z woda jako żywiołem i jej rolą w życiu człowieka

- zapoznanie z Ziemią jako żywiołem i jej rolą w życiu człowieka

- zapoznanie z powietrzem jako żywiołem i jego rolą w życiu człowieka

 

 

MYSZKI

5 LATKI

1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

2.Co powinien wiedzieć każdy Polak?

3.Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka?

4. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
   
 • poznanie litery t, T, i, I, d, D, k, K, budzenie zainteresowań literami

 • poznanie cyfry 5, 0, 6

 • poznanie trójkąta

 • zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka

 • rozwijanie wiedzy na temat Polski, poznanie sąsiadów Polski

 • poznawanie zwyczajów obrzędowych – Andrzejki

 • poznawanie legend polskich strojów ludowych i polskiej muzyki ludowej

 • budzenie zainteresowań konstrukcyjnych i technicznych

 • rozwijanie umiejętności plastycznych

 • poszerzanie zabaw twórczych

 

 

 

ZAJĄCZKI

5-6 LATKI

1. Moje prawa i obowiązki

2. Jesienne nastroje

3. W świecie teatru

4. Znamy te baśnie

5. Tutaj rosły paprocie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
   

Dziecko:

-określa stany emocjonalne

- różnicuje sylaby i głoski w wyrazach, dokonuje analizy i syntezy słuchowo - wzrokowej wyrazów oraz zdań

- wypowiada się na temat opowiadania, wiersza

- zna litery: i, d, t, k - wielkie i małe, drukowane i pisane

- potrafi zarecytować wiersz

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

- zna zwyczaje i tradycje w Polsce

- śpiewa Hymn z okazji Święta Niepodległości

- poznaje cykl krążenia wody w przyrodzie

- różnicuje zbiory orac wskazuje część wspólna zbiorów- poznaje funkcję powtórzeń w kodowaniu

- zna zapis cyfrowy liczb: 4, 5

- rozpoznaje figurę geometryczną prostokąt

- wykona kukiełki i maskę teatralną

- poznaje teatr jako miejsce kultury

- poznaja etapy powstawania książek

- układa historyjkę obrazkową

- dowie się, jak powstał węgiel

- pozna właściwości fizyczne materiałów: sól kuchenna, węgiel kamienny, węgiel drzewny

 • Dzień postaci z bajek

 • Przedszkole do Hymnu

 • Dzień Pluszowego Misia

 • Andrzejki

 

PSZCZÓŁKI

6 LATKI

1.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
   

Dzieci:

- poznają legendę o Czechu, Lechu i Rusie, słuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Biały orzeł

- znają wygląd litery I, i, wiedzą jak się ją pisze

- znają wygląd cyfry 5 i wiedzą jak się ją pisze

- biorą udział w akcji „Szkoła do hymnu” z okazji obchodów 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości

- wykonują własnoręcznie kotylion

- nazywają największe rzeki – Wisłę i Odrę, morze – Bałtyk, góry – Tatry – oraz większe miasta Polski

- poznają ważniejsze wydarzenia z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej

- poznają imiona i nazwiska znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika oraz ważniejszych pomników polskiej historii, np. Zamku Królewskiego w Warszawie

- wskazują lokalizację swojej miejscowości na mapie Polski

- wskazują Polskę na mapie Europy

- wiedzą, co to jest legenda, słuchają opowiadania Barbary Szelagowskiej Konkurs na legendę

- znają wygląd litery D, d, wiedzą jak się ją pisze

- znają wygląd cyfry 0 i wiedzą jak się ją pisze

- wiedzą, jak wygląda model kuli ziemskiej – globus

- wskazują kontynenty, oceany, morza

- znają nazwy wybranych planet Układu Słonecznego, np. Marsa, słuchają ciekawostek na ich temat

- poznają ciekawostki na temat Ziemi i wszechświata

- dzielą się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet, gwiazdozbiorów

- nazywają wybrane gwiazdozbiory, słuchają opowiadania Agaty Widzowskiej „Teleskop”

- znają wygląd litery K, k, wiedzą jak się ją pisze

- znają wygląd cyfry 6 i wiedzą jak się ją pisze

- znają swoje prawa i obowiązki, słuchają opowiadania Strękowskiej-Zaremby „Sprzątanie jest super”

- znają wygląd litery t, T, wiedzą jak się ją pisze

- wymieniają nazwy wybranych członków rodziny i relacje między nimi

- rozpoznają i nazywają trójkąt

- wymieniają różnice miedzy miastem, a wsią

- rozumieją znaczenie związków frazeologicznych związanych z domem.


 

 

 

MOTYLE

6 LATKI

1.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
   

Dzieci:

- poznają legendę o Czechu, Lechu i Rusie, słuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Biały orzeł

- znają wygląd litery I, i, wiedzą jak się ją pisze

- znają wygląd cyfry 5 i wiedzą jak się ją pisze

- biorą udział w akcji „Szkoła do hymnu” z okazji obchodów 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości

- wykonują własnoręcznie kotylion

- nazywają największe rzeki – Wisłę i Odrę, morze – Bałtyk, góry – Tatry – oraz większe miasta Polski

- poznają ważniejsze wydarzenia z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej

- poznają imiona i nazwiska znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika oraz ważniejszych pomników polskiej historii, np. Zamku Królewskiego w Warszawie

- wskazują lokalizację swojej miejscowości na mapie Polski

- wskazują Polskę na mapie Europy

- wiedzą, co to jest legenda, słuchają opowiadania Barbary Szelagowskiej Konkurs na legendę

- znają wygląd litery D, d, wiedzą jak się ją pisze

- znają wygląd cyfry 0 i wiedzą jak się ją pisze

- wiedzą, jak wygląda model kuli ziemskiej – globus

- wskazują kontynenty, oceany, morza

- znają nazwy wybranych planet Układu Słonecznego, np. Marsa, słuchają ciekawostek na ich temat

- poznają ciekawostki na temat Ziemi i wszechświata

- dzielą się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet, gwiazdozbiorów

- nazywają wybrane gwiazdozbiory, słuchają opowiadania Agaty Widzowskiej „Teleskop”

- znają wygląd litery K, k, wiedzą jak się ją pisze

- znają wygląd cyfry 6 i wiedzą jak się ją pisze

- znają swoje prawa i obowiązki, słuchają opowiadania Strękowskiej-Zaremby „Sprzątanie jest super”

- znają wygląd litery t, T, wiedzą jak się ją pisze

- wymieniają nazwy wybranych członków rodziny i relacje między nimi

- rozpoznają i nazywają trójkąt

- wymieniają różnice miedzy miastem, a wsią

- rozumieją znaczenie związków frazeologicznych związanych z domem.