PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

BLOKI TEMATYCZNE

ORAZ ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH GRUP

NA MIESIĄC:

 

 

KRASNALE

3 LATKI

1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

2. Lato, lato, lato czeka

3. wkrótce wakacje

4. Zwiedzamy świat

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
 

 

- będą porównywać liczebność zbioru,

będą doskonalić umiejętność przeliczania,

dowiedzą się, z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne,

będą oglądać zdjęcia dzieci z różnych stron świata ,

dowiedzą się, że wszystkie dzieci na świecie lubią to samo 

poznają oznaki nadchodzącego lata ,

będą segregować kwiaty według rodzaju ,

-wskażą elementy letniej garderoby ,

będą liczyć kropki na kartonikach,

-dowiedzą się, jakimi środkami transportu można udać się na wakacje,

będą naśladować odgłosy wydawane przez różne środki lokomocji,

będą ćwiczyły spostrzegawczość ,

-określą zasady bezpiecznego zachowania na wakacjach ,

powiedzą, za jakimi zabawkami będą tęsknić najbardziej podczas wakacji,

powiedzą coś miłego o koleżance i koledze z grupy ,

poznają wybrane zabytki w Europie i na świecie .

 

 

MUCHOMORY

3 LATKI

1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

2. Lato, lato, lato czeka

3. wkrótce wakacje

4. Zwiedzamy świat

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
   

- będą porównywać liczebność zbioru,

będą doskonalić umiejętność przeliczania,

dowiedzą się, z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne,

będą oglądać zdjęcia dzieci z różnych stron świata ,

dowiedzą się, że wszystkie dzieci na świecie lubią to samo 

poznają oznaki nadchodzącego lata ,

będą segregować kwiaty według rodzaju ,

-wskażą elementy letniej garderoby ,

będą liczyć kropki na kartonikach,

-dowiedzą się, jakimi środkami transportu można udać się na wakacje,

będą naśladować odgłosy wydawane przez różne środki lokomocji,

będą ćwiczyły spostrzegawczość ,

-określą zasady bezpiecznego zachowania na wakacjach ,

powiedzą, za jakimi zabawkami będą tęsknić najbardziej podczas wakacji,

powiedzą coś miłego o koleżance i koledze z grupy ,

poznają wybrane zabytki w Europie i na świecie .

 

 

 

PROMYCZKI

4 LATKI

1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

2. Lato, lato, lato czeka

3. wkrótce wakacje

4. Zwiedzamy świat

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
   

dowiedzą się, co lubią koleżanki i koledzy,

- nauczą się tolerancji,

- będą oglądać zdjęcia dzieci z różnych stron świata,

- dowiedzą się, że wszystkie dzieci na świecie lubią to samo,

- powiedzą, co można przygotować z owoców leśnych,

- zdobędą wiedzę na temat Dzikiego Zachodu,

- poszerzą wiedzę na temat współczucia i sposobów okazywania komuś wsparcia,

- dowiedzą się, jak należy chronić się przed słońcem,

- określą, dokąd można pojechać na wakacje,

- dowiedzą się, jakimi środkami transportu można pojechać na wakacje,

- powiedzą, co przyda im się na wakacjach w górach, nad morzem, nad jeziorem i w lesie,

- dowiedzą się, jakich zasad należy przestrzegać podczas wakacyjnego wypoczynku,

- poznają ciekawe miejsca w Europie i na świecie,

- poznają nazwy państw sąsiadujących z Polską,

- będą rozwijać orientację przestrzenną,

- będą doskonalić umiejętność przeliczania,

- będą doskonalić umiejętność segregowania,

- będą porównywać liczebność zbiorów,

- wyodrębnią pierwsze głoski w słowach.

 

 

BIEDRONKI

4 LATKI

1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

2. Lato, lato, lato czeka

3. wkrótce wakacje

4. Zwiedzamy świat

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
   

Dzieci:

- dowiedzą się, co lubią koleżanki i koledzy,

- nauczą się tolerancji,

- będą oglądać zdjęcia dzieci z różnych stron świata,

- dowiedzą się, że wszystkie dzieci na świecie lubią to samo,

- powiedzą, co można przygotować z owoców leśnych,

- zdobędą wiedzę na temat Dzikiego Zachodu,

- poszerzą wiedzę na temat współczucia i sposobów okazywania komuś wsparcia,

- dowiedzą się, jak należy chronić się przed słońcem,

- określą, dokąd można pojechać na wakacje,

- dowiedzą się, jakimi środkami transportu można pojechać na wakacje,

- powiedzą, co przyda im się na wakacjach w górach, nad morzem, nad jeziorem i w lesie,

- dowiedzą się, jakich zasad należy przestrzegać podczas wakacyjnego wypoczynku,

- poznają ciekawe miejsca w Europie i na świecie,

- poznają nazwy państw sąsiadujących z Polską,

- będą rozwijać orientację przestrzenną,

- będą doskonalić umiejętność przeliczania,

- będą doskonalić umiejętność segregowania,

- będą porównywać liczebność zbiorów,

- wyodrębnią pierwsze głoski w słowach.

 

 

KOTY

5 LATKI

 1. Jak dać przedmiotom drugie życie?

 2. Jak żyrafa myje szyję?

 3. Na co czeka Pani Lato?

 4. Za co kochamy wakacje?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
 

 

 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu

 • utrwala poznane litery w toku zabaw

 • wie, że plastik nie jest przyjazny środowisku

 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

 • rozwija zasób słownictwa

 • wykonuje pracę plastyczną

 • nazywa wybrane zwierzęta żyjące na sawannie, zamieszkujące step

 • intuicyjnie wyróżnia rośliny egzotyczne wśród roślin lokalnych

 • zna wybrane cechy polskiego krajobrazu nadmorskiego, górskiego

 • doskonali umiejętność budowania pytań

 • wykonuje obliczenia w zakresie 10, posługując się materiałem konkretnym

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

 • doskonali swoje poczucie rytmu

 • zna wybrane atrakcje turystyczne na świecie

 • doskonali umiejętność budowania życzeń

 

 

MYSZKI

5 LATKI

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
   

 

 

 

 

ZAJĄCZKI

5-6 LATKI

1. Dzieci z całego świata

2. Zwiedzamy nasz kraj

3. Wkrótce wakacje

4. Ekozabawki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
   

- słucha opowiadania, wypowiada się na temat treści

- poznaje wizerunki dzieci z różnych części świata oraz powitania w różnych językach

- przyswaja treść piosenki i wiersza

- zna przeznaczenie przedmiotów w życiu codziennym

- układa obrazki wg kolejności zdarzeń

- składa w całość obrazki

- poznaje wygląd znaków interpunkcyjnych

- rozpoznaje znane ltery w tekście

- utrwali liczebniki główne i poznane cyfry 0 - 10

- rozwija umiejetność liczenia i klasyfikowania

- rozwiązuje łamigłówki matematyczne

- poznaje pojęcie ekozabawka

- poznaje herb swojej miejscowości

- poznaje wybrane obiekty i miejsca w Polsce

- poznaje elementy folkloru

- zna zasady bezpiecznych zachowań na wakacjach

- rozpoznaje oznaki lata

- bierze aktywny udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego

- wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

- wykonuje pracę plastyczną 

 

 

PSZCZÓŁKI

6 LATKI

1.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  
   

 

 

 

 

MOTYLE

6 LATKI

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE