PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 3-4 latki

6:00-8:00

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:00-9:00

Zabawy kołowe, zabawy swobodne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy logopedyczne, zabawy integracyjne.

9:00-9:30

Czynności higieniczno- samoobsługowe.

Śniadanie.

9:30- 10:30

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.                            Praca indywidualna z dzieckiem.

10:30- 12:00

Ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali z uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. Zabawy na powietrzu, zabawy ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery. Obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

Zabawy integracyjne, zabawy ruchowe na dywanie. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy według zainteresowań i pomysłów dzieci.

Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Język angielski.

Czynności porządkowe – tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków                                        i zachowań prowadzących do samodzielności.

12:00- 12:30

Czynności higieniczno- samoobsługowe.

Obiad( realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowywanie sie przy stole, dbałość o zdrowie).

12:30- 13:30

Zabawy relaksacyjne, czytanie bajek, wierszy, opowiadań. Budzenie zainteresowań czytelniczych              u dzieci. Ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia graficzne, zabawy tematyczne. Realizacja programów własnych.

13:30- 13:45

Czynności higieniczno- samoobsługowe.

Podwieczorek

13:45- 17:00

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania. Aktywność własna przedszkolaków. Zabawy  swobodne w sali i ogrodzie. Zajęcia dodatkowe. Zabawy edukacyjne                 i wychowawcze organizowane przez nauczyciele oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, praca indywidualna.

 

Religia- zgodnie z ustalonymi godzinami w grupie.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W GODZINACH OD 8:00 DO 13:00

 

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 5-6 latki

6:00-8:00

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:00-9:00

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. 

9:00-9:30

Czynności higieniczno- samoobsługowe.

Śniadanie.

9:30- 11:00

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego. Praca indywidualna z dzieckiem.

11:00- 12:00

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu zapobiegające wadom postawy. Zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo - ogrodnicze. Zabawy tropiące, wycieczki i spacery, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

Zabawy integracyjne, zabawy ruchowe na dywanie. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy według zainteresowań i pomysłów dzieci.

Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Język angielski.

Czynności porządkowe – tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków                                        i zachowań prowadzących do samodzielności.

12:00- 12:30

Czynności higieniczno - samoobsługowe.

Obiad ( realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowywanie sie przy stole, dbałość o zdrowie).

12:30- 13:30

Odpoczynek (bajkoterapia, muzykoterapia). Zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe. Ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia graficzne, zabawy tematyczne. Realizacja programów własnych.

13:30- 13:45

Czynności higieniczno- samoobsługowe.

Podwieczorek

13:45- 17:00

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania. Aktywność własna przedszkolaków. Zabawy  swobodne w sali i ogrodzie. Zajęcia dodatkowe. Zabawy edukacyjne                      i wychowawcze organizowane przez nauczyciele oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, praca indywidualna.

 

Religia- zgodnie z ustalonymi godzinami w grupie.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W GODZINACH OD 8:00 DO 13:00