PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

KADRA

DYREKTOR

mgr Barbara Molenda

 

WICEDYREKTOR

mgr Marta Król

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

mgr Anna Sopel

mr Monika Śmigas

Małgorzata Ciszewska

mgr Joanna Suszyńska - Matla

mgr Elżbieta Adamus

mgr Jolanta Hałat - Kwiecień

mgr Anna Nowak

mgr Marta Grudzień

mgr Karolina Leśniewska

mgr Ewa Gaweł

mgr Urszula Komur

mgr Patrycja Krawczyk

mgr Beata Lipa

mgr Aneta Modrzejewska

mgr Justyna Bębenek

mgr Anna Sobuś - Cecot

mgr Renata Kopek

mgr Adriana Puchała

mgr Renata Kamienowska

mgr Dorota Bem

mgr Karina Krupa - Juda

NAUCZYCIEL RELIGII:

mgr Aleksandra Nowakowska

NAUCZYCIEL REHABILITANT:

mgr Anna Wójcicka

PEDAGOG SPECJALNY:

mgr Marta Cierpiał

PSYCHOLOG:

mgr Milena Gala

LOGOPEDA:

mgr Dorota Węglarz

mgr Karolina Leśniewska