Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Menu
Strona głowna  /  PROGRAMY
PROGRAMY

 

 

Skąd się biorą produkty ekologiczne?

  to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany  przez GIS

wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. W roku szkolnym 2021/2022 bierzemy udział w II edycja programu.

Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,

  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,

  • propagowanie zdrowego stylu życia,

  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są w grupach 5,6 letnich poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Chcemy, aby w przedszkolach było zdrowo, ekologicznie i przyjaźnie. Zachęcamy przedszkolaków do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu.

                                   

 

 

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech

,,Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 5 milionów dzieci.

 

 

W Naszym Przedszkolu  realizowany jest Projekt Edukacyjny "Klub Zdrowego Przedszkolaka"

 

    Wojewódzki projekt pt. „Klub zdrowego przedszkolaka”, to promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

            Projekt realizowany jest w placówkach przedszkolnych województwa śląskiego od roku szkolnego 2017/2018.

            Głównym jego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.

            Działania projektowe mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

            Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez nauczycieli przedszkolnych i poruszają następujące zagadnienia:

- prawidłowe odżywianie – pt.„ Żywienie na wagę zdrowia"

- aktywność fizyczna – pt.„ Żywienie na wagę zdrowia"

- higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych – pt.„ Szkoła czystych rąk”

- promieniowanie słoneczne – pt.„ Brązowo, ale czy zdrowo?”

- rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) – ph.„ Czyste powietrze wokół nas”

            Koordynatorami i realizatorami projektu są:  pracownicy PIS woj. śląskiego, nauczyciele przedszkolni, dzieci przedszkolne,  rodzice i opiekunowie dzieci.

W ramach programu dzieci z grupy ,,Kotki" poszukiwały odpowiedzi na pytanie:

,,,Co to jest ZDROWIE i dlaczego jest tak ważne?”,

kolorowały kolorowankę ,,Zdrowe produkty” ,

wykonywały pyszne zdrowe kanapki oraz zapoznały się z ,,Piramidą Zdrowego Żywienia"

 

W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYMI DZIAŁANIAMI

W RAMACH KLUBU ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA ODSYŁAMY NA PODSTRONĘ GRUPY ,,KOTKI"

 

Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”

    Nasze przedszkolaki uczestniczą w  IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, której głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Akademia Aquafresh jest obecna w przedszkolach od 2011 roku. Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych, dlatego każde z zakwalifikowanych przedszkoli w tym roku otrzyma od nas nowe scenariusze zajęć, plansze edukacyjne, karty szczotkowania ząbków dla dzieci, naklejki na lustra i ulotki dla rodziców. Czeka Was wspaniała zabawa i coraz więcej wiedzy na temat zdrowych ząbków!

Program objęty jest patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

Program „Przyjaciele Zippiego"

 

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.

            Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

            Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

 Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

            Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

            Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.

            Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

            Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

            Od 2005 roku w zajęciach programu „Przyjaciele Zippiego” uczestniczyło prawie 130 tysięcy dzieci w tysiącach szkół i przedszkoli w całej Polsce. W wielu placówkach, przeszkoleni wcześniej nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci.

            Liczby nie oddają oczywiście tego entuzjazmu i radości, jakie stają się udziałem dzieci i nauczycieli spotykających się z patyczakiem Zippim i jego przyjaciółmi. W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym. Program jest również bardzo dobrze oceniany przez rodziców, którzy mają okazję zaobserwować przemiany swojego dziecka, ale też pochylić się nad jego problemami.

W Naszym przedszkolu uprawnieni  nauczyciele wykorzysują w swojej pracy z dziećmi elementy Programu ,,Klucz do uczenia się"

         ,,Klucz do Uczenia Się" ("Key to Learning") to wyjątkowy program zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jego wyjątkowość polega na tym, że przełamuje on dotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji. Zamiast tego, ,,Klucz Do Uczenia Się" uczy dzieci samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy.

         Podczas zajęć dzieci uczą się jak zdobywać wiedzę samodzielnie i jak stosować ją w nowych warunkach. Uczą się logicznego myślenia i efektywnego wykorzystania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczą się również akceptować odmienne opinie, dzięki czemu nabierają poczucia własnej wartości, uczą się tolerancji i dochodzenia do kompromisów. Uczą się również wytrwałości w dążeniu do celu - zauważają, że nawet jeśli coś się nie udaje, to można to osiągnać próbując kolejny raz i kolejny raz. To powoduje, że dzieci nie zamykają się na krytykę, sugestie o błędach komentują : "ok, jeśli to jest źle, to spróbuję jeszcze raz".

         Program ,,Klucz Do Uczenia Się", oparty jest na teorii wybitnego psychologa Lwa Wygotskiego - zwanego przez dzisiejszych psychologów "Mozartem psychologii". Według tej teorii prawdziwa edukacja polega na rozwoju umiejętności dzieci do uczenia się, czyli ich zdolności do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania i realizowania swoich planów oraz komunikowania swojego zrozumienia na wiele sposobów. Teoria poparta jest ogólnoświatowymi wynikami badań, dotyczącymi procesu uczenia się małych dzieci.

 

Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

 

Cele szczegółowe programu:

- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

- wprowadzenie dziecka w świat literatury,

- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

- kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

- włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

promocja przedszkola,

- rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa.


Ostatnia aktualizacja: 2021-11-29