PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

JĘZYK ANGIELSKI

ROCZNY PLAN PRACY Z ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU 2022/2023

DLA 3,4,5 i 6 LATKÓW

 

zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.

„Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” Lion’s Team „Angielski dla Przedszkolaków” ,autorstwa Moniki Bigaj-Kisały

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.

„Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” Lion’s Team „Angielski dla Przedszkolaków” ,autorstwa Moniki Bigaj-Kisały

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.

„Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” Lion’s Team „Angielski dla Przedszkolaków” ,autorstwa Moniki Bigaj-Kisały

 

 

MIESIĄC

TEMAT TYGODNIA

TEMAT ZAJĘĆ

CELE ZAJĘĆ I ZAŁOŻENIA

Wrzesień

I.Hello!

1.Hello

2.I’mBilly

 • nauka zwrotów na powitanie i pożeganie
 • nauka przedstawiania się i przywitanie się z pacynką
 • nauka piosenki „Hello song” oraz „Goodbye song”
 • nauka zwrotów Hello,Good morning,Good afternoon,Good night,Nice to meet you,How are you?

Wrzesień

II.Preschool

1.My preschool

2.In my classroom

-słownictwo: book,pencil,crayon,bag,pen,book

-Is this…?

-Yes it is / No it isn’t.

-podawanie i wskazywanie  przedmiotów w sali przedszkolnej :Can you find…?

-utrwalenie konstrukcji What’s this? Who’s this?

Wrzesień

III.Colours

1.Colours

2.I like colours

 • nauka kolorów: blue, red, white, black, brown, yellow, purple, orange,green
 • zabawa przy piosence „I see sth blue”, „Colours song”
 • zabawa z kolorami i flescards ,utrwalanie pytań o przedmioty: What colour is this?
 •  What is yellow? This is yellow. This car is yellow.

 

Wrzesień

IV.More colours

1.Mix of colours

2.My favourite colour

-powtórka słownictwa,ćwiczenia w książce

-My favourite color is…

-gry i zabawy z kolorami

-piosenka “I love Red”,”Blue Is the Colour.”

- praca z książką

Październik

V.Fruit and vegetables

1.Do you like…

2.I love vegetables

Nauka słów:banana,apple,orange,strawberry,watermelon,carrot,tomato,potato,broccoli,fruit,vegetable,cucumber

 • Nauka zwrotów What is this?Do you like..?- Yes I do/No I don’t. I like…

-doskonalenie umiejętności wypowiadanie się o ulubionych rzeczach oraz jedzeniu

 • zabawy słowne i muzyczno-ruchowe np. Draw a yellow banana,In the blink of an eye,Hot potato,Fruit stop!Fruit go!

 

Październik

VI.Food

 

1.Do you want a sandwitch?

2.What do you want to eat?

 • poznanie nazw produktów spożywczych, nauka słów związanych z jedzeniem: ham,bread,sanwitch,butter,cheese,egg,ketchup
 • Do you like a sandwitch?
 • Do you want a/an…
 • What do you want on your sandwitch?
 • Zabawa: Guess what’s in th bag?
 • - praca z książką

 

Październik

VII.Drinks

1.Water is yummy

2.I don’t like milk

 

 • nauka słów związanych napojami : water,milk,juice(orange,apple),tea,eat,drink
 • utrwalenie nazw produktów spożywczych
 • What do you eat/drink every day?
 • -zabawa:What’s missing?,flescardsy,zabawa: I like milk-yes it’s yummy!
 • -słuchanie dialogów
 • - nauka wyrażania swoich upodobań żywieniowych: zwroty: Do you like…? Yes, I like…,No, I don’t like…
 • Piosenki” I don’tlie milk!”,”Cats love water,”,”I like milk,I love water!”

Październik

VIII.Toys

1.I’ve got a car

2.My favourite toy

 • nauka słów związanych z zabawkami: doll, ball, teddy,car,hot,cold,ball,game,skipping rope
 • -What is this?I’ve got…Have you got a…?

-     zabawy w kole np.: Find a toy,What’s missing,Show me your favourite toy.

Listopad

IX.More toys

1.Is this ball small?

2.I love my toys

 • powtórka słownictwa,utrwalenie nazw zabawek
 •  zabawa :Chinese whispers,Spin the bottle,Have you got..Hide and seek.
 • -piosenka” I love my toys”

-praca z książką

Listopad

X.Face

1.Eyes,ears,mouth and nose

 

2.Touch your nose

 -poznanie słownictwa: face,eyes,nose,mounth,ears,hair,teeth,toe,finger

-dialog: What’s at my face

-What’s this?

-This is a nose.

-zabawa:Touch your nose,wash you face,Drawing dictation

Listopad

XI.Body parts

1Parts of the body

2.Move your leg

 • Utrwalenie słownictwa części ciała
 • nauka piosenek “Head,shoulders,kness and toes” i “One little finger”
 • zabawa„Change your place ,Wiggle your finger,Catch the ball
 • -praca z książką

Listopad

XII.My body

1.Head and shoulders

2.Counting

 

 • utrwalanie materiału leksykalnego w grach i zabawach ruchowych
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 1- 10
 • How many fingers are there ?
 •  This is..There are..
 • powtórzenie piosenek i dialogów
 • zabawa: Simon Says,Counting fingers,Find five books
 • słuchanie dialogów: It’s a Monster

Grudzień

XIII.Clothes

1.I’m wearing a T-SHIRT

2.Mark is wearing blue throusers

-poznanie nazw ubrań

-utrwalenie nazw kolorów

-T-shirt,throusers,skirt,shoes,dress,socks

-Are you wearing a...

-Yes I am../ N, I’m not.. I am wearing…

-Show me somebody who is wearing…

-zabawa: Hit the word,Race

-piosenka „Blue Throusers!”,”Do you have a New t-shirt?”

- praca z książką

Grudzień

XIV.Let’s jump!

1.I can jump

2.Let’s jump!

 • nauka słów związanych z ruchem : run,jump,sit down,stand up,turn around,smile,shake hands
 • nauka piosenki „Around a circle”
 • zabawy ruchowe np.I can jump.Jump ten times,I can run and..Simon Says…
 • -piosenka „I can jump!”,”Walking walking..”, „I can do everything!”

 

Grudzień

XV.Merry Christmas

1.Merry Christmas!

2.Dear Santa Claus…

 • nauka słów związanych ze świętami Bożego Narodzenia: Christmas tree, angel, star, Santa Claus, carols
 • zabawy ruchowe i gry statyczne w kole
 • nauka piosenki „What do you want for Christmas”
 • -it’s good present for..
 • -słuchanie pisoenki I’m a little snowman

 

Grudzień

XVI.Christmas time

1.Hello Rudolph!

2.I like winter because…

 • nauka piosenki „We wish you a Merry Christmas”,” Jingle Bells”i odgrywanie jej ruchem
 • zabawy ruchowe
 • kształtowanie umiejętności skłądania życzeń świątecznych
 • Christmas bell game

Styczeń

XVII.My family

1.This is my mummy

2.I don’t have a daddy

 • nauka słów związanych z rodziną:family,mummy/daddy,sister,brother,grandma,grandpa
 • opisywanie fotografii rodzinnej Who is this…This is..It’she/he/is Ania’s mum/dad…
 • zabawy przy piosenkach: Finger family, Baby shark

 

Styczeń

XVIII.Family members

1.My grandma is nice

2.I am smart

 

 • poznanie  słów : nice,smart,young,old,aunt,uncle,cousin
 • -Are you smart?I am..My (mum) is smart.
 • Memory game,Hit the word game,Catch the ball,Vocabulary train
 • praca z książką

Styczeń

XIX.Friends

1.Happy or sad?

2.Billy’s Birthday

 • nauka słów związanych z zimowymi ubraniami: hat, scarf, jumper, coat, boots
 • słuchanie i śpiewanie piosenek o tematyce zimowej: „Mittens song”,” Little snowflake”

Styczeń

XX.My house

1.There is…There are..

2.There is a kitchen in my house

 

 • nauka słów związanych z emocjami: happy,sad,birthday
 • I am(happy,sad),he/She is/isn’t happy…
 • odegranie dialogów
 • projektowanie masek w kartach pracy
 • zabawa Who’sthis?Words race.

Luty

XXI.In my room

1.Objects in my room

2.There is a chair in the kitchen

 • nauka słów związanych z pomieszczeniami w domu oraz ze sprzętami domowymi: living room, dinning room, kitchen, bathroom, bedroom, wardrobe, bed, table, chair, window,lamp,floor
 • poznanie przyimkó wmiejsca
 • zabawa utrwalająca słowa Chinese whispers,True or false,Billy is behind the chair..
 • praca z książką

Luty

XXII.I can…

1.Sports

2.What can you say in English?

 • Nauka aktywności fizycznych :dance,play football,play basketball,swim,climb trees,ride a bike
 • -Can you…?
 • zabawa Kalambury, Chardes,challenge game,3 Things you can do
 • praca z książką

Luty

XXIII.Hobbies and interests

1.Hobbies

2.I like singing

-poznanie popularncyh nazw hobby: paint,sing,listen to music,read

-I like..I don’tlike..

-zabawa Catch the ball,Spider and flies,Things we like doing

Luty

XXIV.Daily routine

1.Daily rutine

2.What do you do every day?

-    zabawy i gry utrwalające materiał     leksykalny

- rozwijanie umiejętności opowiadania o codziennych czynnościach

Słownictwo:wake up,go to sleep,play with friends,take a shower,get dressed.brush teeth,breakfast,dinner,super,take a bath

-What do you do every day?

-pory dnia morning,afternoon and night

-zabawa : My daily routine,Spin the bottle

-wycinanie obrazków i dopasowanie do czynności-----praca z książką

Marzec

XXV.Day and night

1.In the morning I wake up

2.What do you have for breakfast?

-utrwalenie poznanego słownictwa

-What do you do in the morning?..

-dialog at 7 o’clock I get up.

-zabawa Hours,Catch the ball,What’s the time,morning,afternoon and night.

Marzec

XXVI.Animals

1.What does a cat say?

2.Guess the animal

 

 • nauka słów dotyczących zwierząt i ich odgłosów:lion,cat,dog,mouse,roar,meow,woof,squeak,sheep,rabbit,cow,pig,horse,hen
 • zabawy i gry statyczne utrwalające nowe słowa
 • zabawa przy piosence „Walking in the jungle”

-odgrywanie piosenki “Let’s go to the zoo”

-zabawy ruchowe przy piosenkach związanych z tematyką zwierząt

-zabawa: Sleeping cat

Marzec

XXVII.Farm animals

1.Farm animals

2.What animal is this?

- nauka słów dotyczących zwierząt: sheep,rabbit,cow,pig,horse,hen,duck,goat

oraz ich odgłosów

-piosenka Old McDonald had a farm..

-What’s this? It is a..

-zabawa: Cow what’s the colour of your milk?Lip reading,Cats and dogs.

- praca z książką

 

 

 

Marzec

XXVIII.On the farm

1.What can you see?

2.On the farm

 

 • utrwalenie materiału leksykalnego w grach i zabawach w kole
 • piosenki „On my farm”,:My farm”

 

Kwiecień

XXIX.Let’s have a picnic!

1.Picnic!

2.Let’s have a picnic!

 • powtórzenie zwrotów związanych z jedzeniem
 • poznanie nazw elementów krajobrazu
 • słownictwo: grass,river,picnic,lake,mountain,picnic,basket
 • We are going for the picnic..
 • zabawy ruchowe np. . Fingers keepers,Tower,I want to take..
 • praca z książką

 

Kwiecień

XXX.Happy Easter!

1.Easter

2.Easter egg hunt

 • nauka słów związanych z Wielkanocą
 • słowka: chocolate,egg,bunny,baby chick,Easter hunt,Easter,Happy Easter!
 • słuchanie dialogu” Happy Easter”
 • Easter egg run
 • Zabawa: My easter basket,Egg gym,Easter Hunt,Easter Egg Rolling

Kwiecień

XXXI.In the city

1.In the park

2.Don’t play on the street

 • nauka słów związanych z parkiem i ulicą: street,park,shop,play,supermarket,restaurant,library,cinema
 • utrwalanie konstrukcji : Let’s+czasownik
 • What can you find in the park/on the restaurant/in the shop?
 • Poznanie konstrukcji Don’t+czasownik
 • Zabawa:Green light,red light,action race,hot or cold, Lets draw a park,True or false

Kwiecień

XXXII.In the city

1.Where is the shop?

2.My city

 • Go straight/Turn left/Turn right
 • gry i zabawy językowe  pozwalające utrwalić dzieciom poznane słownictwo z miastem
 • praca z książką

Maj

XXXIII.Let’s go shopping

1.Can I have an apple,please?

2.Let’s go shopping!

 • utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem,zabawkami,ubraniami,artykułami papierniczymi
 • utrwalenie konstrukcji Can I Have a..+rzeczownik
 • Słówka: trolley,cake,ice cream,sweets
 • Gry: Memory game,What can you find in the shop?Welcome to my shop
 •  

Maj

XXXIV.Jobs

1.Jobs

2.I want to be a firefighter

 • nauka słów związanych z zawodami: teacher,doctor,firefighter,police oficer,Singer,dancer,actor/actress,photographer,scientist
 • oglądanie animowanego filmu dotyczącego zawodów
 • kalambury
 • I want to be..
 • zabawa: In the blink of an eye…
 • - praca z książką

Maj

XXXV.My feelings

1.Are you angry?

2.Emotions

-     nauka wyrażania emocji w języku

     angielskim: I’m happy, I’m sad, I’m

     scared, I’m angry

- słówka: happy,sad,interested,bored,disgusted

-    nauka piosenki „If you happy and you know it”

nazywanie emocji: She’s angry, He’s happy i    odpowiadanie przez dzieci na pytanie: How do you feel today?

 • gra Bingo!
 • Piosenka” How are you Feeling?”
 • praca z książką

 

 

Maj

XXXVI.English games

1.What’s youfavourite game?

2.English games

-poznanie typowych angielskich zabaw

-Hide and seek,Got you:catch!,Statues,The floor is lava,Freeze,British buldog,Meeny miny,Who stole the cookie from the cookie jar?,Pin the tail on the donkey,Piggy in the middle,Stuck in the mud ,Bean bag toss etc.

Czerwiec

XXXVII.Wild animals

1.Wild animals

2.Roar like a lion!

 

 • powtórzenie nazw zwierząt
 • utrwalenie nazw liczb
 • -How many?
 • -słowka związane z dzikimi zwierzętami: tiger,monkey,elephant,snake,crocodile,hippo,zebra,giraffe
 • Gra Sleeping lion,Wild zoo,Mr Crocodile,King of animals,Snake’s head
 • sklejanie i nazywanie figurek z książki

Czerwiec

XXXVIII.Things that go

1.Transport

2.Let’s go by car

 • nauka słów związanych z środkami transportu: car,plane,bus,train,wheels,helicopter,boat,bike,rocket
 • -Let’s go by..(car,train)
 • piosenka „The wheels on the bus..”
 • zabawa: Train,Yes or no,Car’s stop!Boats go!Words race
 • układanie puzzli

Czerwiec

XXXIX.I love travelling

1.Let’s go on the trip

2.Let’s pack our things

 • wprowadzenie słów związanych z letnim wypoczynkiem za pomocą kart obrazkowych
 • zabawy i gry o tematyce wakacyjnej
 • słówka: trip,beah,mountain,country,city,summer,visit,play,relax,meet friends,travel,have fun

-słuchanie dialogu :”Let’s go ona trip!”

 • gra :I want to take an apple on a trip,Swimin the sea
 • What can you see in the mountain/on th beach?
 • -Let’s go to the beach?I don’t?He doesn’t go to the..(city).
 • - praca z książką

Czerwiec

XL.Holidays

1.Holidays

2.Goodbye!

 • powtórzenie materiału leksykalnego
 • powtórzenie poznanych  piosenek
 • ulubione zabawy dzieci z j.angielskim

 

 

 

W jaki sposób małe dzieci uczą się j.angielskiego ?

Małe dzieci przyswajają sobie języki w naturalny sposób; w przeciwieństwie do nastolatków i dorosłych mają wewnętrzną motywację, aby przyswajać wiedzę bez świadomego procesu uczenia się. Potrafią naśladować wymowę i samodzielnie rozpracowywać reguły gramatyczne. Nie przychodzi im do głowy, że nauka angielskiego może być trudna, chyba, że usłyszą taką sugestię od dorosłych, którzy najprawdopodobniej uczyli się angielskiego metodami akademickimi, w późniejszym wieku i z podręczników pełnych gramatyki.

Korzyści z wczesnego rozpoczęcia nauki

 • Małe dzieci wciąż używają swych własnych, wrodzonych strategii za pomocą których przyswajają sobie język ojczysty i szybko odkrywają, że mogą stosować te same strategie wobec języka angielskiego.
 • Małe dzieci mają czas na naukę przez zabawę. Uczą się języka biorąc udział w zabawach językowych razem z dorosłym. Najpierw same chwytają sens ogólny zdania, a potem poznają dokładne znaczenie dzięki objaśnieniom dorosłego w języku, który znają.
 • Małe dzieci mają więcej czasu na angielski. Na tym etapie programy szkolne/przedszkolne są zwykle w miarę luźne, nie trzeba się jeszcze uczyć na pamięć mnóstwa faktów, nie ma sprawdzianów. Nie zadaje się jeszcze, bądź zadaje się niewiele prac domowych i dzieci są mniej zestresowane, jeśli chodzi o konieczność osiągania określonych standardów.
 • Wygląda na to, że dzieci, które mają możliwość nauczenia się drugiego języka wcześnie, w późniejszym życiu używają tych samych instynktownych strategii przy uczeniu się kolejnych języków. Nauka trzeciego, czwartego, czy nawet większej ilości języków przychodzi łatwiej niż w przypadku drugiego języka.
 •  Maluchy, w przeciwieństwie do starszych dzieci i dorosłych, przyswajają sobie języki, a nie świadomie się ich uczą, przez co prawdopodobnie będą miały lepszą wymowę, a także wyczucie języka i kultury. Gdy jednojęzyczne dzieci wkraczają w okres dojrzewania i stają się mniej pewne siebie, ich umiejętności przyswajania języka maleją i czują, że muszą świadomie uczyć się języka angielskiego metodami opartymi na studiowaniu gramatyki. Wiek, w którym następuje ta zmiana, zależy w dużym stopniu od indywidualnego rozwoju danego dziecka, jak i od oczekiwań ze strony społeczeństwa.

 

Etapy w nauce języka angielskiego

Okres ciszy

Gdy maleńkie dzieci uczą się języka ojczystego, na początku przechodzą przez „okres ciszy”, kiedy patrzą, słuchają, ale jeszcze nie zaczęły mówić i zamiast tego próbują komunikować się wyrazem twarzy lub gestami. Gdy małe dzieci uczą się angielskiego, może mieć miejsce podobny „okres ciszy”, w którym porozumiewanie się i rozumienie przychodzą najpierw, zanim dziecko wypowie jakiekolwiek słowa po angielsku.

Podczas tej fazy rodzice powinni Zachęcać dzieci do uczestniczenia w dialogach prosząc ich o powtórzenie słowa. Dialogi powinny być odgrywane przez jedną osobę - słuchając dorosłego dziecko ma okazję, aby przyswoić trochę języka. Gdy dorosły używa elementów tzw. „języka nianiek” (sposób mówienia dorosłych dostosowany do małych dzieci) by wspomóc naukę, dziecko będzie potrafiło stosować te same strategie, których używało ucząc się swego języka ojczystego.

Początki mówienia

Po pewnym czasie, co jest uzależnione od tego, jak często odbywają się lekcje angielskiego, każde dziecko (dziewczynki często szybciej niż chłopcy) zaczynają wypowiadać pojedyncze słowa („cat”, „house”) lub zapamiętane jako całość krótkiej frazy („What’s that?”, „It’s my book”, „I can’t”, „That’s a car”, „Time to go home”) w dialogach lub spontanicznie. Dziecko nauczy się ich na pamięć i naśladuje dokładnie wymowę, nie uświadamiając sobie, że niektóre z nich mogą składać się więcej niż z jednego słowa. Ten etap trwa przez jakiś czas, dziecko przyswaja sobie coraz więcej języka i w ten uproszczony sposób zaczyna uczestniczyć w dialogach, chociaż nie jest jeszcze gotowe, aby samodzielnie budować zdania.

Budowanie struktur

Stopniowo dzieci zaczynają budować frazy składające się z pojedynczego zapamiętanego słowa, do którego dodają określenia ze znanego im słownictwa (,,a dog”, „a brown dog”, „a black and brown dog”)  lub z pojedynczego zapamiętanego wyrażenia, do którego dodają coś od siebie ("Tha’s my chair”, „Time to play”).W zależności od częstotliwości obcowania z angielskim i jakości tych zajęć dzieci stopniowo zaczynają budować całe zdania.

Rozumienie

Poziom rozumienia zawsze przewyższa poziom mówienia. Małe dzieci mają szczególne zdolności rozumienia, gdyż ucząc się ojczystego języka nauczyły się sztuki rozumienia korzystając z przeróżnych kontekstów. Maluchy niekoniecznie rozumieją wszystko, co słyszą w swym ojczystym języku, ale pojmują sens wypowiedzi - wygląda to tak, że rozumiejąc kilka istotnych słów, rozszyfrowują znaczenie całości wykorzystując przy tym przeróżne, wynikające z kontekstu wskazówki. Zachęcone, szybko zaczną stosować swoje umiejętności ,,wychwytywania” sensu również w wypowiedziach angielskich.

Frustracja

Gdy nauka angielskiego straci już swój pierwszy urok nowości, niektóre małe dzieci, zwłaszcza chłopcy, zaczynają odczuwać frustrację, ponieważ nie umieją wyrażać swoich myśli po angielsku. Inne dzieci chcą szybko mówić po angielsku, tak samo jak w swym ojczystym języku. Frustrację często można pokonać ucząc dzieci w języku angielskim czegoś, czym mogą się potem popisywać, np. „umiem policzyć do 12 po angielsku”, lub bardzo prostych rymowanek.

Błędy

Dzieciom nie powinno się mówić, że popełniły błąd, gdyż każda taka sytuacja od razu demotywuje. Błędy mogą być naturalną częścią procesu rozszyfrowywania zasad angielskiej gramatyki, albo mogą wynikać z niewłaściwej wymowy. „I goed” wkrótce zmieni się w „went”, jeżeli dziecko będzie słyszało, jak dorosły potwierdza „yes, you went”. Podobnie będzie, gdy dorosły w wypowiedzi na „zee bus” będzie powtarzać „the bus”. Tak samo jak podczas nauki języka ojczystego, jeśli dzieci mają okazję słuchać, gdy dorosły powtarza ich wypowiedź w poprawny sposób, same z czasem skorygują swój sposób mówienia.

Nauka języka - wskazówki praktyczne

 • Małym dzieciom dużo łatwiej jest nauczyć się angielskiego, jeżeli zapewni im się właściwy rodzaj ćwiczeń i zabaw językowych, podczas których będą miały wsparcie dorosłego używającego technik znanych z „języka nianiek”.
 • Małe dzieci potrzebują uczyć się bezpiecznie i wiedzieć, że są konkretne powody, dla których używa się języka angielskiego.
 • Ćwiczenia muszą być powiązane z już znanymi dzieciom interesującymi elementami życia codziennego, np. czytanie i oglądanie angielskich książeczek z obrazkami, mówienie rymowanek po angielsku, jedzenie „angielskich” przekąsek.
 • Ćwiczenia są na bieżąco komentowane przez dorosłego, który opowiada, co się właśnie dzieje, i uzupełniane dialogami z użyciem elementów „języka nianiek”.
 • Zajęcia z angielskiego są zabawne i ciekawe oraz koncertują się wokół pojęć, które dzieci już rozumieją w swym ojczystym języku. W ten sposób dzieci nie uczą się dwóch rzeczy na raz - nowego pojęcia i nowego języka - ale po prostu uczą się angielskiego, by rozmawiać o czymś, co już znają.
 • Gdy tylko to możliwe, korzysta się z różnych rekwizytów, gdyż pomaga to w zrozumieniu i wzbudza ogólne zainteresowanie.

Czytanie

Dzieci, które umieją już czytać w swoim ojczystym języku, zwykle chcą się dowiedzieć, jak się czyta po angielsku. Wiedzą już jak rozszyfrowywać słowa napisane w ich rodzimym języku i – jeżeli nikt nie powie im jak czytać po angielsku - może się zdarzyć, że zastosują przy tym zasady właśnie z tego języka, przez co będą czytać angielskie słowa w niewłaściwy sposób.

Zanim małe dzieci poznają zasady czytania po angielsku, muszą poznać nazwy 26 liter alfabetu i odpowiadające im głoski. Angielski ma 26 liter, ale około 44 głosek (w standardowym angielskim) i aby uniknąć pomieszania lepiej zapoznać dziecko z resztą głosek dopiero , gdy będzie ono bardziej zaawansowane w języku i w czytaniu.

Początki nauki czytania po angielsku są łatwiejsze, jeśli dzieci znają już słowa i zwroty, które próbują przeczytać. Wiele dzieci samodzielnie dochodzi do tego, jak czyta się po angielsku, jeżeli wcześniej dorosły czytał i pokazywał im książeczki z obrazkami, albo, jeżeli uczyły się rymowanek, gdyż najprawdopodobniej sporo z tego zapamiętały. Czytanie tego, co znają na pamięć, to ważny krok w nauce czytania, gdyż dzięki temu dzieci samodzielnie mogą rozszyfrować, jak czyta się proste słowa. Gdy dziecko ma już spory zasób słów, które potrafi przeczytać, zaczyna się czuć na tyle pewnie, że można rozpocząć bardziej usystematyzowaną naukę.

Rodzicielskie wsparcie

Dzieci muszą czuć, że robią postępy. Potrzebują ciągłej zachęty, a także pochwał, gdy zrobią coś dobrze, ponieważ każdy sukces motywuje. Rodzice mają idealne warunki, by motywować swe dzieci, a tym samym pomagać im w nauce, nawet, jeśli sami znają angielski tylko w stopniu podstawowym i w praktyce uczą się razem ze swymi dziećmi.

Wspólnie ucząc się języka rodzice nie tylko sprawiają, że angielski i ćwiczenia językowe stają się częścią życia rodzinnego, ale mogą także wpływać na to, jak ich dzieci będą podchodzić do nauki języków i do innych kultur w ogóle. Obecnie wiemy, że większość poglądów utrzymujących się przez całe życie formuje się zanim człowiek ukończył 8-9 lat.

 

Autor: Opal Dunn, ? British Council 2010 (źródło)