PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

DOBRA SZKOŁA

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców dotyczącymi reformy oświaty, zainteresowanych odsyłamy na :

a.  strone internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/

b.  stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014