PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

BIEDRONKI

 
 
 
         NAUCZYCIELE:  mgr Adriana Puchała
                                     Małgorzata Ciszewska
                               
 
 
 

BLOKI TEMATYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 

TYDZIEŃ PIERWSZY - TO JESTEM JA

TYDZIEŃ DRUGI - CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?

TYDZIEŃ TRZECI - JAK BYĆ BEZPIECZNYM?

TYDZIEŃ CZWARTY -JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE?

TYDZIEŃ PIĄTY -CO SIĘ ZMIENIA JESIENIĄ?

NASZE SPRAWY