Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Strona głowna  /  PROGRAMY
PROGRAMY

W Naszym Przedszkolu  realizowany jest Projekt Edukacyjny "Klub Zdrowego Przedszkolaka"

 

    Wojewódzki projekt pt. „Klub zdrowego przedszkolaka”, to promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

            Projekt realizowany jest w placówkach przedszkolnych województwa śląskiego od roku szkolnego 2017/2018.

            Głównym jego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.

            Działania projektowe mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

            Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez nauczycieli przedszkolnych i poruszają następujące zagadnienia:

- prawidłowe odżywianie – pt.„ Żywienie na wagę zdrowia"

- aktywność fizyczna – pt.„ Żywienie na wagę zdrowia"

- higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych – pt.„ Szkoła czystych rąk”

- promieniowanie słoneczne – pt.„ Brązowo, ale czy zdrowo?”

- rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) – ph.„ Czyste powietrze wokół nas”

            Koordynatorami i realizatorami projektu są:  pracownicy PIS woj. śląskiego, nauczyciele przedszkolni, dzieci przedszkolne,  rodzice i opiekunowie dzieci.

W ramach programu dzieci z grupy ,,Kotki" poszukiwały odpowiedzi na pytanie:

,,,Co to jest ZDROWIE i dlaczego jest tak ważne?”,

kolorowały kolorowankę ,,Zdrowe produkty” ,

wykonywały pyszne zdrowe kanapki oraz zapoznały się z ,,Piramidą Zdrowego Żywienia"

 

W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYMI DZIAŁANIAMI

W RAMACH KLUBU ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA ODSYŁAMY NA PODSTRONĘ GRUPY ,,KOTKI"

 

Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”

    Nasze przedszkolaki uczestniczą w  IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, której głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Akademia Aquafresh jest obecna w przedszkolach od 2011 roku. Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych, dlatego każde z zakwalifikowanych przedszkoli w tym roku otrzyma od nas nowe scenariusze zajęć, plansze edukacyjne, karty szczotkowania ząbków dla dzieci, naklejki na lustra i ulotki dla rodziców. Czeka Was wspaniała zabawa i coraz więcej wiedzy na temat zdrowych ząbków!

Program objęty jest patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

Program „Przyjaciele Zippiego"

 

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.

            Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

            Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

 Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

            Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

            Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.

            Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

            Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

            Od 2005 roku w zajęciach programu „Przyjaciele Zippiego” uczestniczyło prawie 130 tysięcy dzieci w tysiącach szkół i przedszkoli w całej Polsce. W wielu placówkach, przeszkoleni wcześniej nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci.

            Liczby nie oddają oczywiście tego entuzjazmu i radości, jakie stają się udziałem dzieci i nauczycieli spotykających się z patyczakiem Zippim i jego przyjaciółmi. W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym. Program jest również bardzo dobrze oceniany przez rodziców, którzy mają okazję zaobserwować przemiany swojego dziecka, ale też pochylić się nad jego problemami.

W Naszym przedszkolu uprawnieni  nauczyciele wykorzysują w swojej pracy z dziećmi elementy Programu ,,Klucz do uczenia się"

         ,,Klucz do Uczenia Się" ("Key to Learning") to wyjątkowy program zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jego wyjątkowość polega na tym, że przełamuje on dotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji. Zamiast tego, ,,Klucz Do Uczenia Się" uczy dzieci samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy.

         Podczas zajęć dzieci uczą się jak zdobywać wiedzę samodzielnie i jak stosować ją w nowych warunkach. Uczą się logicznego myślenia i efektywnego wykorzystania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczą się również akceptować odmienne opinie, dzięki czemu nabierają poczucia własnej wartości, uczą się tolerancji i dochodzenia do kompromisów. Uczą się również wytrwałości w dążeniu do celu - zauważają, że nawet jeśli coś się nie udaje, to można to osiągnać próbując kolejny raz i kolejny raz. To powoduje, że dzieci nie zamykają się na krytykę, sugestie o błędach komentują : "ok, jeśli to jest źle, to spróbuję jeszcze raz".

         Program ,,Klucz Do Uczenia Się", oparty jest na teorii wybitnego psychologa Lwa Wygotskiego - zwanego przez dzisiejszych psychologów "Mozartem psychologii". Według tej teorii prawdziwa edukacja polega na rozwoju umiejętności dzieci do uczenia się, czyli ich zdolności do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania i realizowania swoich planów oraz komunikowania swojego zrozumienia na wiele sposobów. Teoria poparta jest ogólnoświatowymi wynikami badań, dotyczącymi procesu uczenia się małych dzieci.

 

Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

 

Cele szczegółowe programu:

- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

- wprowadzenie dziecka w świat literatury,

- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

- kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

- włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

promocja przedszkola,

- rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa.


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-13