Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Strona głowna  /  REKRUTACJA
REKRUTACJA

 

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z terminami rekrutacji

do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

link do całości:

 

http://"www.sosnowiec.pl/aktualnosci/id,16594,terminy_rekrutacji_do_przedszkoli_i_szkol_20020-2021.html

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

 lp.  Czynności rekrutacyjne

 Termin

 w postępowaniu

 rekrutacyjnym

 Termin

 w postępowaniu uzupełniającym

 1. Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców 02.03.2020 r.
godz. 12.00 -
– 09.03.2020 r.
 godz. 16.00
01.06.2020 r.
godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
godz. 16.00
 2. Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku
o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
od 02.03.2020 r.
godz. 12.00  –
 09.03.2020 r.
do godz. 17.00
01.06.2020 r.
godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
 godz. 17.00
 3. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
13.03.2020 r.
godz. 14.00
12.06.2020 r.
godz. 14.00
 4. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

od 13.03.2020 r.

godz.14.00 –

19.03.2020 r.

do godz. 17.00

12.06.2020 r.
 godz. 14.00 – 19.06.2020 r.
godz. 17.00
 5.

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

 

25.03.2020 r.
 godz. 14.00
25.06.2020 r.
godz. 14.00

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 2021 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

 L.p  Czynności rekrutacyjne  Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

 Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

 1.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020 r. –
- 12.03.2020 r.
do godz. 15.00
01.06.2020r. –
- 05.06.2020 r. do godz. 15.00
 2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16.03.2020 r.
do godz. 12.00

10.06.2020 r.

do godz. 12.00

 3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 23.03.2020 r.
do godz. 15.00
do 17.06.2020 r. godz. 15.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.03.2020 r.

godz. 12.00

19.06.2020 r.

godz. 12.00

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-02-12