Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Strona głowna  /  Wydarzenia
Witamy w dziale wydarzenia


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 44 W SOSNOWCU
2018/2019


PRIORYTETY:
 
1. BEZPIECZEŃSTWO
2. ZDROWIE               
3. ROZWÓJ                  
 
MISJA: Przedszkole zaspokaja naturalną ciekawość dziecka poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności w różnych sferach rozwoju.
 
 
 
WIZJA:

- Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i  skuteczną komunikację interpersonalną;
- Przedszkole jest bezpieczną placówką, przyjaźnie nastawioną do dzieci rodziców oraz pracowników, otwartą na ich potrzeby;
- Praca przedszkola jest ukierunkowana na potrzeby dziecka i jego wszechstronny rozwój, przygotowująca do podjęcia nauki w szkole;
- Przedszkole wychowuje dzieci w duchu uniwersalnych wartości takich jak dobro, piękno, tolerancja, szacunek, patriotyzm;
- Przedszkole promuje zdrowy styl życia poprzez ruch i właściwe odżywianie się;
- Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, kształtowania samodzielności i r ozwijania umiejętności oraz wartości moralnych;
- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola;
- Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna czuwa nad rozwojem dzieci;
- Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego, promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.
 
 
KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI
1. Praca z dziećmi.
2. Praca z rodzicami.
3. Praca ze środowiskiem lokalnym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncepcja pracy