PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR44
Strona głowna  /  Wydarzenia
Witamy w dziale wydarzenia


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 44 W SOSNOWCU
2016/2017


PRIORYTETY:
 
1. BEZPIECZEŃSTWO
2. ZDROWIE               
3. ROZWÓJ                  
 
MISJA:  Wszechstronny rozwój dziecka podstawą pracy naszego przedszkola
 
 
 
WIZJA:
-    Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci
-    Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania
-    Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie oraz naukę  w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
-    Nauczyciele zapewniają podmiotowe traktowanie każdego dziecka i dbają o jego wielostronny rozwój
-    Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości
-    Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania
-    Dzieci kończące nasze przedszkole przygotowane są do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji
 
 
ŚWIAT WARTOŚCI DZIECKA

 
NASZE CELE GŁÓWNE
GDZIE JESTEŚMY?
 
-Dziecko i rodzina we wzajemnej integracji z przedszkolem
-Kształtowanie postaw i rozumienia wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, przyjaźń, tolerancja, przynależnośc regionalna
- Słuchanie utworów literackich, oglądanie przedstawień teatralnych, filmów DVD podejmujących problemy moralne
-Ocenianie bohaterów, uzasadnianie swoich ocen
- Poznawanie reguł życia w grupie
-Ocenianie i dostrzeganie negatywnych zachowań
- Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła
- Wyposażenie dzieci w podstawowy zasób wiadomości, umiejetności, nawyków
 
 
-Systematyczne wykorzystywanie zgromadzonych materiałów i pomocy
-Opracowanie scenariuszy zajęć, przedstawień teatralnych
- Wykorzystywanie bajek terapetycznych
 
NASZE PRIORYTETY
DOKĄD ZMIERZAMY?
 
-Wypracowanie reguł, jakie rządzą rzeczywistością i wzorów zachowań
-Aranżowanie sytuacji wychowawczych oraz tworzenie otoczenia wprowadzającego dziecko w świat wartości przez przykłady z życia, zachowania się w grupie, literaturę,przedstawienia teatralne
 
- Jak być przyzwoitym człowiekiem?
- Jak budować relacje z rówieśnikiem?
- Jak dokonywać właściwych wyborów?
 
 
 
MALI WSPANIALI - ZDROWY, WYSPORTOWANY I AKTYWNY.
 
NASZE CELE GŁÓWNE
GDZIE JESTEŚMY?

- Kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz czynnej postawy wobec zdrowia własnego i innych.

-Zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu poprzez posługiwanie się wyobraźnią twórczą w gimnastyce.

- Prowadzenia zajęć i zabaw mających na celu podnoszenie sprawności fizycznej dzieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

- Zabieganie o czynny udział dzieci w grach, zabawach i zajęciach, których celem jest przeżywanie ruchu, eksperymentowanie, odkrywanie, zdobywanie doświadczeń psychomotorycznych

NASZE PRIORYTETY
DOKĄD ZMIERZAMY?

 

- Ruch, zabawa, bezpośredni kontakt z przyrodą zmierzają do hartowania, rozwijania sprawności fizycznej, jak również kształtują świadome podejście do aktywnego stylu życia, zdrowia i wypoczynku.

 

- Odczuwanie radości podczas zabaw, ćwiczeń i gier ruchowych.

 

- Stworzenie optymalnych warunków dla zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

- Świadome korzystanie z każdej okazji dobrze zaprogramowanego ruchu w każdym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

 
 
 
 
 
 
 
Koncepcja pracy