Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 

 

UWAGA

 OD 8.04.2020r BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ

O OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE- TELEFONICZNIE, PODAJĄC KOD Z TIK-TAKA,

W GODZINACH OD 8:00 DO 15:00

Przyłączmy się do akcji zapoczątkowanej przez włoskie dzieci, które podobnie jak my pozostają teraz w domu. Tworzą prace plastyczne ze słońcem i tęczą, z hasłem „wszystko będzie dobrze”.
Wieszają te prace w oknach i na balkonach .
Zachęcamy do zrobienia takich prac z dziećmi (rysując, malując) i prosimy o przesłanie zdjęcia pracy z dzieckiem bądź samych prac do poszczególnych nauczycieli. Z przesłanych zdjęć utworzymy galerię. Dobrej zabawy!

 

 DZIECI I RODZICE  

PAMIĘTAJCIE O ZASADACH HIGIENY I ZDROWEGO ODŻYWIANIA

 

 

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19  w terminie  od  25.03.2020r. do 10.04 2020r.  Przedszkole będzie nieczynne.

            Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020r. określiło sposób realizacji nauczania zdalnego w okresie od 25 marca do 10 kwietnia, skupiając się jednak przede wszystkim na uczniach szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

            W zakresie wychowania przedszkolnego, zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowanie w szczególności przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.

            Wszyscy dobrze wiemy, że nasze dzieci  „uczą się” głównie poprzez  interreakcje z rówieśnikami,  ruch i zabawę,  którą  w przedszkolu organizują  im nauczyciele. W obecnej sytuacji, z wiadomych przyczyn, nie  jesteśmy w stanie zapewnić  im tego w 100%. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy wspólnie dołożyli starań, by ten czas  kształcenia na odległość  był dla dzieci przyjemny i przebiegał bezstresowo. Pewnie nie będzie łatwo, ale wspólnie postarajmy się ,  by przedszkolaki jak najmniej odczuły brak uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych.

             Dlatego też na naszej przedszkolnej stronie internetowej utworzyliśmy  zakładkę ,,Przedszkolak w domu”,  w której odnajdziecie Państwo ciekawe  propozycje zabaw i gier do wykorzystania w domu. Dodatkowo nauczyciele poprzez grupowy mailing oraz  FB czy też inne ustalone z nauczycielami sposoby – będą przesyłali rodzicom propozycje materiałów, linki do ciekawych, sprawdzonych stron edukacyjnych, propozycje kart pracy.

            Proszę jednak pamiętać  że wszystko co Państwu udostępniamy, to są tylko propozycje. Rodzice nie mają obowiązku realizowania wszystkich naszych propozycji, a dziecko może nie mieć ochoty ich wykonywać, dlatego zachowajmy zdrowy rozsądek.

Życzymy wszystkim zdrowia i wytrwałości w tych trudnych dniach

 

 

 

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BAJKĄ O ZŁYM KRÓLU WIRUSIE I DOBREJ KWARANTANNIE

Bajka, która miała być przeznaczona dla kilku rodzin, jest czytana przez już tysiące osób. Na samym tylko facebookowym profilu Emocje Dziecka przez pierwsze cztery doby bajka została udostępniona 850 razy. Bajkę można znaleźć na stronie dorotabrodka.pl/blog - zarówno w formie pdf, jak i audiobooka.

 

 

DRODZY RODZICE

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNAWANIA SIĘ

I KORZYSTANIA Z PROPOZYCJI ZABAW W DOMU Z DZIECKIEM

NA  NASZEJ  PODSTRONIE - PRZEDSZKOLAK W DOMU. 

 

 

Logopeda Pani Beatka przypomina i zaprasza NA PODSTRONĘ  KĄCIKA LOGOPEDYCZNEGO,

gdzie Żabka Beatka zapozna dzieci z ciekawymi zabawami (prócz artykułów) .

Nadal istnieje również możliwość konsultacji logopedycznych przez telefon.

Dla osób, które nie posiadają nr telefonu prosimy o kontakt z nauczycielami grup.

 

 

 

Szanowni Państwo !

 

Wszystkim,którzy uczestniczyli w akcji

 

Dzień Kolorowej Skarpetki

czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

 

DZIĘKUJEMY !

KONKURS OGÓLNOPOLSKI

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,MOJE ULUBIONE PIEROGI"

Organizator: „U SCHABIŃSKIEJ-CHYROWA SKI sp. z o.o.” w Chyrowej k. Dukli

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i średnich.

2. Cele konkursu:

- zainteresowanie dzieci tematyką najbardziej charakterystycznego i znanego polskiego dania jakim są pierogi

- rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,

- promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych,

- prezentacja twórczości dziecięcej.

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik komputerowych i przestrzennych) należy zrobić zdjęcie lub skan pracy i wysłać w formie elektronicznej poprzez formularz elektroniczny na stronie http://chyrowaski.pl/

Dopuszczalny rozmiar przesyłanego pliku: 2MB

Dopuszczalne formaty plików: jpg, jpeg, pdf

Wymaga nazwa pliku: Imie_Nazwisko autora pracy.jpg

Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną pracę plastyczną!!! (w przypadku nadesłania większej ilości prac tylko pierwsza weźmie udział w konkursie)

4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:

? nadesłanie pracy plastycznej drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie http://chyrowaski.pl/w wyznaczonym terminie,

? uzupełnienie „Metryczki pracy konkursowej”,

? WAŻNE: w przypadku uczestników niepełnoletnich na metryczce obowiązkowy jest uzupełnienie danych rodzica/opiekuna prawnego autora pracy.

5. Termin rozpoczęcia konkursu: 16.03.2020 r.

Termin nadsyłania prac upływa 17.04.2020 r. o godz.12:00

Adres formularza zgłoszeniowego: http://chyrowaski.pl/

6. Komisja konkursowa przyzna

 

NAGRODĘ GŁÓWNĄ w trzech kategoriach:

I kategoria - dzieci przedszkolne i młodsze

II kategoria – uczniowie szkół podstawowych

III kategoria – uczniowie szkół średnich

7. Kryteria oceny prac: - estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy, - inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość, - samodzielne wykonanie. 2

8. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej http://chyrowaski.pl/ po 24.04.2020r.

NAGRODY!!!!!! Każdy uczestnik konkursu za nadesłaną pracę otrzyma drogą elektroniczną DYPLOM (na adres wskazany w metryczce).

Dyplom upoważni autora pracy do osobistego i jednokrotnego odbioru małej porcji pysznych pierogów w „Gościńcu-Chyrowianka” w Chyrowej po okazaniu dyplomu. Ponadto w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana

NAGRODA GŁÓWNA: bezpłatny weekend dla całej rodziny autora pracy (rodzice + rodzeństwo) w „GościńcuChyrowianka” w Chyrowej 40, 38-450 Chyrowa z pełnym wyżywieniem i dodatkowymi atrakcjami.

Klauzula informacyjne:

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku autora pracy oraz rodzica/opiekuna na potrzeby konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora. Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora, którzy zastrzega sobie możliwość ich publikowania i powielania.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest „u Schabińskiej-Chyrowa-Ski sp. z o.o.” z siedzibą pod adresem Chyrowa 40, 38-450 Chyrowa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu i pużniejszych działań promocyjnych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję oraz że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO.

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Moje ulubione pierogi”. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika i rodzica/opiekuna oraz danych osobowych na stronach internetowych Organizatora, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalności „U Schabińskiej-Chyrowa Ski” w Chyrowej.

 

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 510 925 000

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 

Cukrowy baranek
Ma złociste różki.
Pilnuje pisanek
na łące z rzeżuszki.
A gdy nikt nie patrzy,
chorągiewką buja
i cichutko beczy

święte „Alleluja”...

"Cukrowy baranek" E. Szelburg - Zarembina


Już wkrótce Wielkanoc, nie kupisz pięknych ozdób w sklepie,
ale możesz je wykonać w domu wspólnie z rodziną.
Serdecznie zapraszamy do konkursu pt „Wielkanocny Baranek”,
który będzie ozdobą waszego stołu wielkanocnego.

 

Organizator

 

Organizatorem Konkursu jest: Przedszkole Miejskie nr 44 oraz Przedszkole Miejskie nr 53

Osoby odpowiedzialne:

Beata Lipa

Barbara Dębicka

Katarzyna Osetek

 

Konkurs odbywa się pod patronatem:

 • ks. Piotra Ryż - Wikariusz Parafii NMP Różańcowej w Sosnowcu

Cele konkursu:

 • kultywowanie obrzędów i tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych,

 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań kulturą ludową związaną
  z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci,

 • promowanie twórczości dziecięcej,

 • prezentacja baranków wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej,

 • integracja rodzinna,

 • współpraca między przedszkolami.


 

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnikiem konkursu może być przedszkolak lub cała rodzina

Każdy uczestnik (rodzina) może wykonać własnoręcznie tylko jednego baranka

 • technika - masa solna

 • przykładowy przepis na masę solną:


 

 


 

 1. Forma baranka i jego wykonanie powinno reprezentować poszanowanie dla tradycji
  chrześcijańskiej.


   

 2. Uczestnik Konkursu wysyła zdjęcie wykonanej pracy na podany poniżej adres e-mail

   

 3. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja.
  Decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji.


   

 4. Kryteria oceny:

 5. nawiązanie do symboliki, tradycji,ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność i pomysłowość pracy,estetyka wykonania.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a dla zwycięzców przewidziano nagrody

Praca zgłoszona do Konkursu powinna być zaopatrzona w metryczkę wypisaną drukowanymi literami wg wzoru

Metryczka powinna zawierać: imię lub imiona autorów pracy oraz nr przedszkola

Prace należy przesyłać do 3 kwietnia 2020 r. na adres e-mail:

konkursbaranek_44_53@interia.pl


 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1


Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie dyplomów odbędzie się e-mailowo.

 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, która będzie dostępna na stronie internetowej przedszkola nr 53, 44 i Parafii NMP Różańcowej w Sosnowcu

Ważna informacja:

Po skończonej kwarantannie wszyscy uczestnicy konkursu spotkają się przy ognisku na plebanii Parafii NMP Różańcowej w Sosnowcu

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie

 

 

 

Załącznik 1

 

KONKURS PLASTYCZNY „BARANEK WIELKANOCNY”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………….

Nr przedszkola: ………………………………………………..……………………………..

Adres e-mail:…………………………………………..………………………………………

 

 

OŚWIADCZENIE

 1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Plastycznego „Baranek Wielkanocny”.

 

 1. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu, ul. Lubelska 49 oraz Przedszkole Miejskie nr 53 w Sosnowcu, ul. Makuszyńskiego 4b, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Równocześnie informuję, że zostałem/am poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
   

 

 

 

…………………………………………….

Miejscowość i data

 

 

………………………………………….

Podpis uczestnika

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI … 
czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem DownaSzanowni Państwo,


Tak się składa, że w tym roku DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI… czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

 przypadł nie tylko w sobotę, ale również w czasie dla nas trudnym… w czasie kwarantanny domowej.

Mimo wszystko pokażmy, że nie ma dla nas rzeczy NIEMOŻLIWYCH. 

Prosimy zatem o przyłączenie się do wspólnej akcji!

Z tej okazji zapraszamy wszystkich rodziców i dzieci, aby założyli

kolorowe skarpetki nie do pary.

Kolorowe skarpetki to symbol niedopasowania społecznego, ale też
genotypowego, z jakim borykają się osoby cierpiące na zespół Downa.

 

Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna.

Przypada on na 21. dzień 3. miesiąca w roku ponieważ to właśnie dodatkowy, trzeci, chromosom w 21. parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. 
Stąd też inna nazwa tego zaburzenia -  trisomia 21.

„KAŻDY Z NAS JEST INNY, RÓWNY i WYJĄTKOWY!”

PROSIMY, PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI!

 

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021

do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców

02.03.2020 r.
godz. 12.00 -
– 09.03.2020 r.
godz. 16.00

01.06.2020 r.
od godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
do godz. 16.00

2.

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku
o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

od 02.03.2020 r.
godz. 12.00 –
09.03.2020 r.
do godz. 17.00

01.06.2020 r.
od godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
do godz. 17.00

3.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

13.03.2020 r.
godz. 14.00

12.06.2020 r.
godz. 14.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

20.04.2020 r.

od godz. 8.00 –

24.04.2020 r.

do godz. 17.00

12.06.2020 r.
od godz. 14.00 – 19.06.2020 r.
do godz. 17.00

5.

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

29.04.2020 r.
godz. 14.00

25.06.2020 r.
godz. 14.00

 

Terminy mogą ulec zmianie!!!

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021! 

Listy zostaną wywieszone zgodnie z harmonogramem 13.03.2020r.

Jednak zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta rekrutacja zostaje przedłużona, bez konieczności składania potwierdzeń do momentu, kiedy minie zagrożenie.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie przedszkola.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

RODZICU,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się

od dnia 02.03.2020r. od godz. 12.00 i kończy z dniem 09.03.2020 o godz. 16.00.

Wydrukowane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w przedszkolu pierwszego wyboru, w godzinach funkcjonowania placówki,

od dnia 02.03.2020r.  do dnia 09.03.2020 do godz. 17.00.

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/

 

 

UWAGA RODZICE 

INFORMACJA O TERMINIE PODPISANIA DEKLARACJI OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI

POBYTU I WYŻYWIENIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

ZOSTANIE PODANA

NA STRONIE INTERNETOWEJ I TABLICY OGŁOSZEŃ W PRZEDSZKOLU

 

 

Terminy  rekrutacji  do przedszkoli  i  szkół

na rok szkolny 2020/2021

znajdują się na naszej stronie w zakladce: REKRUTACJA

 

link do informacji z Wydziału Edukacji w Sosnowcu poniżej: 

 

http://www.sosnowiec.pl/aktualnosci/id,16594,terminy_rekrutacji_do_przedszkoli_i_szkol_20020-2021.html

 

 

Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku

 1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.

 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

 3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.

 4. Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.

 5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

 6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

 7. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczna miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

- rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą;

- pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym", która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1.

 2. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

 3. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.

 4. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym od dnia 20.04.2020 r. do dnia 30.04. 2020 r.;

 2. 6 maja 2020 r. o godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny;

 3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie złożenie do dyrektora dyżurującego przedszkola „potwierdzenia woli zapisu dziecka” w terminie od 06.05.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. do godz. 15.00 ZAŁĄCZNIK NR 3 oraz wypełnienie „oświadczenia dot. korzystania w wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 4;

 4. Listę dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w dniu 21.05.2020 r. o godz. 12.00.

 1. Niezłożenie potwierdzenia „woli zapisu dziecka” w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.

 2. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.

 3. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami

 

załącznik nr 1 - do pobrania u nauczycieli grup,

z jednoczesnym podpisaniem  potwierdzenia woli zapisu dziecka na dyżur wakacyjny

załącznik nr 3

 

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:..........................................................................................................

                             imię i nazwisko dziecka

numer PESEL dziecka  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na dyżur wakacyjny do Przedszkola Miejskiego nr ………     w Sosnowcu, na okres...............................................................................

Oświadczam, że poinformowany/a zostałem/am o tym, iż warunkiem przyjęcia dziecka będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

............................................... ..............................................

podpis matki/ opiekuna prawnego podpis ojca /opiekuna prawnego


 

załącznik nr 2

Zarządzenie nr 16

Prezydenta Miasta Sosnowca

Z dnia 16 stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę

Sosnowiec na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), S 12 ust. I Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502), na wniosek dyrektorów przedszkoli zarządzam, co następuje:

1 Ustalam przerwy w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec w roku szkolnym 2019/2020 w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2 Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec.

 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dnim podpisania

 

Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2019/2020

l.p.

Nazwa placówki

Przerwa w pracy przedszkola

od

do

1.

Przedszkole Miejskie nr 12

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

2.

Przedszkole Miejskie nr 14

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

3.

Przedszkole Miejskie nr 18

01.08.2020 r.

3 1.08.2020 r.

4.

Przedszkole Miejskie nr 19

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

5.

Przedszkole Miejskie nr 25

01.08.2020 r.

31.08.2020 r.

6.

Przedszkole Miejskie nr 28

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

7.

Przedszkole Miejskie nr 29

01.08.2020 r.

31.08.2020 r.

8.

Przedszkole Miejskie nr 30

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

9.

Przedszkole Miejskie nr 3 1 im. Jana Brzechwy

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

10.

Przedszkole Miejskie nr 33

01.07.2020 r.

3 1.08.2020 r.

I l .

Przedszkole Miejskie nr 35

01.08.2020 r.

31.08.2020 r.

12.

Przedszkole Miejskie nr 36 w ZSO nr I I

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

13.

Przedszkole Miejskie nr 44

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

14.

Przedszkole Miejskie nr 47

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

15.

Przedszkole Miejskie nr 50

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

16.

Przedszkole Miejskie nr 51 w ZS nr I

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

17.

Przedszkole Miejskie nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

18.

Przedszkole Miejskie nr 54

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

19.

Przedszkole Miejskie nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

20.

Przedszkole Miejskie nr 56 z Oddziałem Specjalnym

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

21.

Przedszkole Miejskie nr 57 im. Marii Konopnickiej

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

 

załącznik nr 4

 

Pieczęć przedszkola                                                                                                            Sosnowiec, dnia ……………….

 

Oświadczenie nr ……/2020

dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego

w czasie dyżuru wakacyjnego lipiec/sierpień 2020

 1. Informacje podstawowe:

Dane rodzicówopiekunów prawnych

  matka ojciec

imię i nazwisko

   

adres zamieszkania

   

telefon kontaktowy

   

seria i nr dowodu osobistego, organ wydający

   

e-mail

   

 

numer rachunku bankowego (konieczny w przypadku zwrotu nadpłaty)

                                                   

 

 1. Dane dziecka

 2. imię i nazwisko dziecka  
  data i miejsce urodzenia  
  nr pesel                      
  adres zamieszkamia  

   

   

 3. Korzystanie z usług przedszkola:

 1. wyżywienia

 • śniadanie

 • obiad

 • podwieczorek/ drugie śniadanie

 1. wychowania przedszkolnego

 2.  

 • godziny bezpłatne

 • godziny płatne – 1 zł za każdą godzinę

 1. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu od……..do……..w tym godz. odpłatnych………….

 2. Oświadczenie składane jest na okres dyżuru wakacyjnego od dnia…..…..…. do dnia ………….

 

…………………..…………… …….…………..………………

Podpisy rodziców /opiekunów prawnych

 


 

Raport  Komisji Konsultacyjnej z wyniku głosowania na zadania w ramach

Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Sosnowcu

 

           

Komisja Konsultacyjna w składzie: mgr Karina Krupa-Juda, mgr Joanna Suszyńska- Matla (przedstawiciele Przedszkola Miejskiego nr 44), Dorota Mędrek, Robert Koba, Aleksandra Adamczewska (przedstawiciele Rady Rodziców) w dniu 26.11.2019 roku podliczyła karty do głosowania na zadania w ramach Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego.

 

Wyniki głosowania:

 

- Łączna liczba głosów ważnych oddanych na zgłoszone zadania -  91

- Liczba głosów nieważnych – 1 (brak znaku x)

 

Lp.

Tytuł adania

Liczba głosów

1.

Doposażenie placu zabaw w bujaki na sprężynach.

62

2.

Sprzęt sportowy: piłki, bramki, rzutki, skakanki, krążki, itp..

7

3.

Gry dydaktyczne: puzzle, patyczaki, figuraki, gry planszowe, itp.

8

4.

Sprzęt audio (radiomagnetofony).

12

5.

Zabawki do sal: lalki, samochody, klocki, itp.

2

 Zadaniem rekomendowanym do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 44, w ramach Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego, które uzyskało największą liczbę głosów (62)

  i  nie przekracza kwoty przyznanej placówce zostało zadanie: Doposażenie placu zabaw w bujaki na sprężynach.

 

 

UWAGA RODZICE !!!

W związku z informacją na temat  nowych przypadków wystąpienia  wszawicy wśród dzieci, biorąc pod uwagę dobro Państwa dzieci, zwracamy się z prośbą o podjęcie w domu stosownych działań, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Prosimy o codzienną kontrolę czystości włosów i przypominamy, że obowiązkiem każdego rodzica jest zadbanie o higienę swojego dziecka i  narażanie innych dzieci przebywających w przedszkolu.

 

 

Dyrekcja Przedszkola Miejskiego nr 44 informuje, że nie ma możliwości podania nazw środków profilaktyki wszawicy . Natomiast wszelkie informacje nt środków zapobiegania wszawicy dostępne są w aptekach oraz na str. internetowych . Wpisując profilaktyka wszawicy  czy  wszawica leczenie i zapobieganie otrzymacie Państwo wykaz dostępnych środków .

 

 

INFORMUJEMY, ŻE NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU ZDJĘĆ DO KALENDARZA,

KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE 17.10.2019 (CZWARTEK) OD GODZ. 9.00

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU - 4.12.2019

 

DRODZY RODZICE.  SERDECZNIE  ZACHĘCAMY  DO  WSPARCIA.

KUBUŚ TO NASZ PRZEDSZKOLAK,  ZA KTÓREGO  BARDZO MOCNO TRZYMAMY KCIUKI!!!!!

https://www.siepomaga.pl/kubus-michalak?fbclid=IwAR16XRQCpKwInew6ykC_L5ufeVzz0Fbt_z6rWVHw6TBHjxI824NjSuIQ9LQ

ZBIÓRKA NA CEL

Immunoterapia przeciwciałami anty-GD2 - jedyna nadzieja na ocalenie Kuby*

*zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga

 

 

Dla zainteresowanych

Sprawozdanie finansowe za 2018 r jest udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Sosnowiec.

http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,536523,sprawozdanie-finansowe-za-2018r-centrum-uslug-wspolnych.html

 

 

II. UCHWAŁA NR 808/LVIII/2018

RADY MIEJSKIEN W SOSNOWCU

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Sosnowcu 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

 

 

1.

 

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

 

10 pkt

1). Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratorski lub jego kopia,

2). Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

 

 

2. 

 

 

Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego

 5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna;

 

 

10 pkt w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów

 

 

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie;

2). Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzajace naukę

 

3. 

Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

 

10 pkt

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

4. 

Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

 

 10 pkt

 

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

 

 

5. 

 

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

§ 2

Określa  kryteria,  liczbę  punktów  oraz  dokumenty  niezbędne  do  potwierdzenia  spełnienia  tych kryteriów  obowiązujące  w postępowaniu         rekrutacyjnym do  klas I publicznych  szkół  podstawowych w Sosnowcu

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

 

 

1.

 

Kandydat uczęszczać będzie do tej samej, wybranej przez rodziców/opiekunów prawnych szkoły, w której rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

 

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

 

2. 

 

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

 

 

5 pkt


w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

 

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

3. 

Kandydat wychowuje się w rodzinie niepełnej (rodzic samotnie wychowujący dziecko) i/lub wielodzietnej (rodzina posiadająca minimum troje dzieci)

 

5 pkt

w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej10 pkt

wprzypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej i wielodzietnej

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

4. 

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

10 pkt

 

 

Na podstawie wniosku rekrutacyjnego rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

5. 

 

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne

10 pkt

 

 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§4

Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

Wilhelm Zych

 

RACHUNEK RADY RODZICÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY.

PROSIMY RODZICÓW O NIE WPŁACANIE PIENIĘDZY NA KONTO  !!!!!

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW  
UWAGA!!!
Z dniem 01.01.2018r. zostaje zmieniony numer rachunku bankowego 
do wpłat dokonywanych przez rodziców  
Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu 
 za godziny i żywienie w przedszkolu .
 NOWY NUMER KONTA: 
PKO BP
61 1020 2313 0000 3702 0579 5655

 

 

 

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty - odsyłamy Państwa na:

 1. stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 2. stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach                                           http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Materialy-dydaktyczne/Prawa-dziecka

    
 
 
 
 
                        
 
* Po drodze poruszam się tylko pod opieką dorosłych
* Jadąc samochodem korzystam z fotelika i pasów
* Będąc pasażerem na rowerze siedzę w odpowiednim foteliku i kasku na głowie
* Używam elementów odblaskowych i wiem, do czego służą
* Wiem, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie
* Wiem, że nie należy oddalać się od rodziców i opiekunów
* Nie rozmawiam z obcymi
* Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
* Znam numery alarmowe
* Umiem opowiedzieć rodzicom, rodzinie, wychowawcy o niebezpieczeństwie
* Wiem, kim jest policjant
* Rozumiem zagrożenia, jakie może stwarzać świat roślin i zwierząt
* Umiem poprawnie zachować się w miejscach publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archiwum aktualności