PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 

 

 

SZANOWNI RODZICE,

w związku z informacją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu dotyczącą wystąpienia zwiększonej liczby przypadków wszawicy wśród dzieci i młodzieży,

w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce prosimy o częsty przegląd czystości  oraz zapoznanie się z materiałami

 edukacyjnymi , które znajdują się na stronach internetowych P.S.S.E w Sosnowcu i W.S.S.E. w Katowicach

 

 

Informujemy iż w dniu 24.06.2018 (niedziela) odbędzie się Sosnowiecki Kiermasz Dziecięcy "Mamy Mamom"

w godzinach 14:00-19:00 w Sosnowcu na Górce Środulskiej.

Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję i wydruk załączonego plakatu oraz zawieszenie go w gablocie,

aby informacja ta mogła trafić do jak największej liczby osób.

Organizatorem kiermaszu jest Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Poprzez nasz kiermasz promujemy ekologiczny styl życia, naturalne rodzicielstwo oraz ideę wielorazowości.

Udział osób, które chciały by wystawić na sprzedaż/zamianę rzeczy dla dzieci jest bezpłatny.

REGULAMIN

„Mamy Mamom” czyli Sosnowiecki Kiermasz Dziecięcy

 

 1. Impreza – szafing pod nazwą „„Mamy Mamom” czyli Sosnowiecki Kiermasz Dziecięcy”, odbywa się  24 czerwca 2018 roku, w godz. 14.00 – 19.00 na Górce Środulskiej w Sosnowcu przy placu zabaw.
 2. Organizatorem szafingu jest Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP).
 3. Udział dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych - wstęp wolny.
 4. Celem szafingu jest bezgotówkowa wymiana przedmiotów przyniesionych przez uczestników. Dopuszcza się możliwość sprzedaży przedmiotów, o ile strony nie znajdą u siebie nawzajem interesujących przedmiotów do wymiany. Sprzedaż może być dokonana za symboliczna kwotę ustaloną między stronami. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu sprzedającego min. pół roku i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000 zł.
 5. Uczestnik szafingu oświadcza, że przedmioty wystawiane na wymianę lub sprzedaż są jego własnością, a on sam nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie.
 6. Niedozwolone jest wystawianie na szafingu rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł, budzących kontrowersje, brudnych, zniszczonych.
 7. Organizator zapewnia w ramach szafingu miejsce na stoisko wystawiennicze nieodpłatnie.
 8. Organizator szafingu nie ponosi odpowiedzialności za zawarte transakcje.
 9. Aby zgłosić chęć udziału w szafingu należy przesłać wypełnione zgłoszenie dostępne na stronie https://www.facebook.com/Sosnowiecka-Rada-Działalności-Pożytku-Publicznego-1436589299769716/ na adres: aktywni_rodzice@wp.pl do dnia 22.06.2018.
 10. O udziale w szafingu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsca, po jego wyczerpaniu kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 11. Udział w szafingu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 12. Uczestnictwo w szafingu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem uczestnika na stronie SRDPP, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanej: RODO)
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 14. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu.

 

Delegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2018 r. rusza program rządowy „Dobry start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24 roku życia. Na dziecko uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne w szkole lub przedszkolu świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać od 1 lipca 2018 r. online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące programu ,,Dobry start” :

- www.mrpipis.gov.pl/DobryStart

- www.men.gov.pl

- Infolinia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim dostępna od 11 czerwca do 31 sierpnia 2018 r., od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 14.00; tel. 32 606 30 03.

 

 

UWAGA! ZMIANA W HARMONOGRAMIE DYŻURÓW WAKACYJNYCH PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W SOSNOWCU

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia wcześniej nieplanowanych remontów w Przedszkolu Miejskim nr 35 oraz Przedszkolu Miejskim nr 45 nastąpiła zmiana harmonogramu dyżurów wakacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem na okres lipiec – sierpień 2018 r.

 

AKTUALNY HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH

PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W SOSNOWCU

LIPIEC – SIERPIEŃ 2018

 

 

L.P.

TERMIN PEŁNIENIA DYŻURU

PLACÓWKA DYŻURUJĄCA

WYKAZ PLACÓWEK

W OBRĘBIE PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCEGO

POGOŃ

Lipiec  2018

Przedszkole Miejskie Nr 2

PM 2, PM 22

Lipiec  2018

Przedszkole Miejskie Nr 18

PM 18, PM 25

Lipiec 2018

Przedszkole Miejskie Nr 57

PM 3, PM 29, PM 57

Sierpień 2018

Przedszkole Miejskie Nr 3

PM 3, PM 22

Sierpień 2018

Przedszkole Miejskie Nr 25

PM 2, PM 18, PM 25

Sierpień 2018

Przedszkole Miejskie Nr 29

PM 29, PM 57

CENTRUM

Lipiec 2018

Przedszkole Miejskie Nr 11

PM 11, PM 47

Lipiec 2018

Przedszkole Miejskie Nr 20

PM 20, PM 54

Lipiec 2018

Przedszkole Miejskie Nr 12

PM 12, PM 15

Lipiec 2018

Przedszkole Miejskie Nr 30

PM 27, PM 30

Sierpień 2018

Przedszkole Miejskie Nr 15

PM 12, PM 15, PM 20, PM 54

Sierpień 2018

Przedszkole Miejskie Nr 27

PM 27, PM 30, PM 54

Sierpień 2018

Przedszkole Miejskie Nr 47

PM 11, PM 20, PM 47, PM 54

CENTRUM OBRZEŻA

Lipiec 2018

Przedszkole Miejskie Nr 5

PM 5, PM 19, PM 55

Lipiec 2018

Przedszkole Miejskie Nr 14

PM 14, PM 50

Lipiec 2018

Przedszkole Miejskie Nr 28

PM 28, PM 55, PM 56

Sierpień  2018

Przedszkole Miejskie Nr 19

PM 5, PM 19, PM 55

Sierpień  2018

Przedszkole Miejskie Nr 50

PM 14, PM 50

Sierpień 2018

Przedszkole Miejskie Nr 56

PM 28, PM 55, PM 56

ZAGÓRZE

Lipiec 2018

Przedszkole Miejskie Nr 40

PM 40, PM 44, PM 46

Lipiec 2018

Przedszkole Miejskie Nr 51

PM 43, PM 45, PM 51, PM 52

Sierpień  2018

Przedszkole Miejskie Nr 44

PM 40 , PM 44, PM 45, PM 46

Sierpień  2018

Przedszkole Miejskie Nr 52

PM 43, PM 51, PM 52

OBRZEŻA MIASTA

Lipiec 2018

Przedszkole Miejskie Nr 7

PM 7, PM 31, PM 36, 

Lipiec 2018

Przedszkole Miejskie Nr 33

PM 31, PM 33, PM 36, PM 53

Lipiec 2018

Przedszkole Miejskie Nr 38

PM 34, PM 35, PM 38, PM 39, PM 59

Sierpień 2018

Przedszkole Miejskie Nr 31

PM 7, PM 31, PM 33

Sierpień 2018

Przedszkole Miejskie Nr 34

PM 34, PM 35, PM 53

Sierpień 2018

Przedszkole Miejskie Nr 36

PM 7, PM 35, PM 36

Sierpień 2018

Przedszkole Miejskie Nr 39

PM 38, PM 39, PM 59

 

REGULAMIN

rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny

organizowany w Przedszkolach Miejskich

w Sosnowcu

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 2. UCHWAŁA NR 535/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec 

§ 1

 1. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.
 2. Organ Prowadzący ustala coroczny HARMONOGRAM, według którego  Przedszkola Miejskie w Sosnowcu pełnią w okresie wakacyjnym dyżury.
 3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego zwolnione jest przedszkole ujęte w planie remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci lub całkowicie uniemożliwia pełnienie przez placówkę dyżuru.
 4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 podawany jest do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w ostatnim tygodniu grudnia.

§ 2

 1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców, w ogólnie dostępnym miejscu (strona www, tablica ogłoszeń), z odpowiednim wyprzedzeniem – wykaz dyżurujących przedszkoli oraz zasady rekrutacji, sposób zgłaszania i terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka do dyżurującego przedszkola.
 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
 3. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest w szczególności dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują.
 4. Przedszkole dyżurujące, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli w określonym dla placówki dyżurującej rejonie, który określany jest z uwzględnieniem przedszkoli zwolnionych w danym roku z dyżuru.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dyżurującego przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur spoza swojego rejonu, o którym mowa w § 2 ust. 4.
 6. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

§ 3

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

 1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 10.04. do ostatniego dnia roboczego  miesiąca kwietnia.
 2. 11 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie z dyrektorem  dyżurującego przedszkola w terminie od 14.05. do ostatniego dnia roboczego maja do godz. 12.00 - UMOWY.
 4. Na podstawie umowy Rodzic wnosi opłatę za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych, której potwierdzenie dostarcza w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
 6. Listę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w kolejnym dniu roboczym.

   § 4

 1. O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:
 1. Zatrudnienie obojga rodziców potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.
 2. Rodzina objęta opieką MOPS,
 3. Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 4. Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin,
 5. Kolejność zgłoszeń.
 1. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.
 2. Liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

§ 5

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego może poinformować Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca – o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

 

§ 6

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony "Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do procedury.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem pieczątką przedszkola na wniosku – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
 1. Wniosek na dyżur wakacyjny zawiera m.in. poniższe informacje:
 1. imię i nazwisko dziecka,
 2. datę urodzenia,
 3. nr pesel dziecka
 4. aktualny adres zamieszkania,
 5. numer telefonu do szybkiego kontaktu,
 6. oświadczenie o aktywności zawodowej
 7. konkretny termin pobytu dziecka w przedszkolu,
 8. ilość posiłków, z których dziecko będzie korzystało,
 9. dodatkowe ważne informacje o dziecku mające wpływ na jego funkcjonowanie w placówce,
 10. upoważnienie dla osób odbierających dziecko z przedszkola.
 1. Rodzic/opiekun prawny pobiera taką ilość wniosków w ilu przedszkolach zamierza umieścić dziecko na dyżurze wakacyjnym.
 2. Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego przedszkola:
  1. w poniedziałek od godz. 7.00 do 17.00,
  2. od wtorku do piątku w godzinach pracy kancelarii, tj.: od 8:00 do 15:00,
  3. w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.
 3. Wpływające do przedszkola wnioski są rejestrowane wg kolejności wpływu, co Rodzic /opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem.
 4. Adresy i numery telefonów dyżurujących placówek dostępne są na stronie Urzędu Miasta Sosnowca.          

§ 7

Czas pracy przedszkola dyżurującego określony jest w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok szkolny.

§ 8

 1. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:
 1. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkola poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Uchwałą Nr 535/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec; 
 2. Opłata za żywienie 6,00 zł za dzień x ilość dni pobytu deklarowanych przez rodzica.
 1.  
 2. Opłaty, o których mowa w ustępie pierwszym rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść w terminie określonym w § 3 ust. 3, niniejszego Regulaminu przelewem na podane w umowie konto bankowe.
 3. Wysokość należnej opłaty wynika z zawartej z przedszkolem umowy.
 4. Rodzic/opiekun prawny ma prawo potwierdzić u Intendenta dyżurującej placówki wysokość naliczonej kwoty przed dokonaniem wpłaty.
 5. Rozliczenie szczegółowe pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się w oparciu o rejestrator, który rejestruje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, zgodnie z zasadami obowiązującymi na placówce dyżurującej.
 6. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu, przelewem na podany przez rodzica numer konta w terminie do 30 września.

§ 9

 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w czasie, niezakłócającym wydawania posiłków.
 3. W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele lub osoby dyżurujące mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka.

§ 10

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących na placówce regulaminach.
 2. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga Organ Prowadzący.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

 

 

 

Darmowe szczepienia dla dzieci z roczników 2013-2016 przeciwko pneumokokom

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

Kto może zostać zaszczepiony

Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)

Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Co należy wiedzieć

Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne! Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka – zgłoś się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej! Szczepienia obejmują dzieci, które – po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną – zgłoszą się do lekarza do 20 kwietnia 2018 r. Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy. Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.

Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom, skontaktuj się ze swoją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza POZ) w sprawie terminu szczepienia.

Informacji o szczepieniach udzielają również powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.

Źródło: GIS

 

 

Rekrutacja

do przedszkoli miejskich na rok szkolny

2018/2019 w Sosnowcu 

Rekrutacja na rok szkolnych 2018/2019 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego

 od dnia 01 marca 2018 r. od godz. 15:00 do 12 marca 2018 r. do godz. 17:00

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach (pierwszego wyboru) w godzinach funkcjonowania placówki

od dnia 01 marca br. do 12 marca br. do godz. 17.00 w rekrutacji podstawowej

oraz

od dnia 04 maja br. do dnia 10 maja br. do godz. 17.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Szczegóły dotyczące elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie

                            https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI
1. Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców

01.03.2018 r.

(od godz. 15) –

12.03.2018r.

(do godz. 17)

2. Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

01.03.2018r. – 12.03.2018r.

(do godz. 17)

3. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

19.03.2018r.

godz. 12

4.
 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

19.03.2018 r.

(od godz.12) –

26.03.2018r.

(do godz. 17)

5. Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

29.03.2018 r.

(godz. 12)

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI
2. Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców

04.05.2018r.

(od godz. 12) –

10.05.2018 r.

(do godz. 17)

3. Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

04.05.2018r.

(od godz. 12) –

10.05.2018 r.

(do godz. 17)

 

4. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14.05.2018 r.

(godz. 15)

5.
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

14.05.2018r.

(od godz. 15) –

21.05.2018r.

(do godz. 17)

6. Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

23.05.2018r.

godz. 15

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

ZE WZGLĘDU NA OPADY ŚNIEGU I NISKĄ TEMPERATURĘ PROSIMY O DOSTOSOWANIE UBIORU DZIECKA DO WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POBYT NA DWORZE.

 PROSIMY O POZOSTAWIENIE W SZATNI: CZAPKĘ, SZALIK, OCIEPLANE BUTY, OCIEPLANE SPODNIE I  KUTRKĘ ORAZ DODATKOWĄ PARĘ RĘKAWICZEK. 

 

RACHUNEK RADY RODZICÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY.

PROSIMY RODZICÓW O NIE WPŁACANIE PIENIĘDZY NA KONTO  !!!!!

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW  
UWAGA!!!
Z dniem 01.01.2018r. zostaje zmieniony numer rachunku bankowego 
do wpłat dokonywanych przez rodziców  
Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu 
 za godziny i żywienie w przedszkolu .
 NOWY NUMER KONTA: 
PKO BP
61 1020 2313 0000 3702 0579 5655

 

Konsultacje logopedyczne -pierwsza środa miesiąca  o godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu terminu.

Logopeda mgr Beata Rupala.

 

 

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty - odsyłamy Państwa na:

 1. stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 2. stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach                                           http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Materialy-dydaktyczne/Prawa-dziecka

 

 

 
 
    
 
 
 
 
                        
 
* Po drodze poruszam się tylko pod opieką dorosłych
* Jadąc samochodem korzystam z fotelika i pasów
* Będąc pasażerem na rowerze siedzę w odpowiednim foteliku i kasku na głowie
* Używam elementów odblaskowych i wiem, do czego służą
* Wiem, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie
* Wiem, że nie należy oddalać się od rodziców i opiekunów
* Nie rozmawiam z obcymi
* Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
* Znam numery alarmowe
* Umiem opowiedzieć rodzicom, rodzinie, wychowawcy o niebezpieczeństwie
* Wiem, kim jest policjant
* Rozumiem zagrożenia, jakie może stwarzać świat roślin i zwierząt
* Umiem poprawnie zachować się w miejscach publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
"Nie ma dzieci - są ludzie" - Janusz Korczak
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-08-31 18:40:59

 Jak umilić dziecku myśli o szkole i pomóc mu przezwyciężyć strach przed nowym miejscem?
Dzieci nie wiedzą, czego mogą się spodziewać w szkole. Ich bogata wyobraźnia dostarcza im niezapomnianych wrażeń, jednak często nie do końca zgodnych z rzeczywistością i niekoniecznie przyjemnych. Pojawiają się kolejne pytania, kolejne lęki, kolejne wątpliwości. Jak każdy kochający rodzic chcesz pomóc swojemu maluchowi przezwyciężyć strach i nastawić pozytywnie do rozpoczynającego się niedługo nowego roku szkolnego, pierwszego w życiu Twojego dziecka. 


komentarzy: (0)
data dodania: 2014-04-15 19:44:04

 Nie da się uniknąć kontaktu z bakteriami i wirusami. Jednak prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest warunkiem zapobiegania chorób oraz skutecznej walki z nimi.
Powinniśmy dbać o nasz układ immunologiczny na każdym etapie życia.
komentarzy: (0)
data dodania: 2013-12-02 19:44:57


komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-08 21:29:34