Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 

 

INFORMUJEMY, ŻE BAL KARNAWAŁOWY

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9.01.2020r.

PROSIMY RODZICÓW

O PRZYGOTOWANIE STROJÓW DLA DZIECI

 

UWAGA RODZICE DZIECI  Z SEGMENTU II INFORMUJEMY ŻE OD DNIA 04.12.2019 (ŚRODA)

PRZYPROWADZAMY DZIECI JUŻ DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 44 

PRZY UL. LUBELSKIEJ 49

DODATKOWO PRZYPOMINAMY, ŻE W ŚRODĘ  04.12.2019 NASZE PRZEDSZKOLAKI

ODWIEDZI MIKOŁAJ. 

 

 

 

Raport  Komisji Konsultacyjnej z wyniku głosowania na zadania w ramach

Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Sosnowcu

 

           

Komisja Konsultacyjna w składzie: mgr Karina Krupa-Juda, mgr Joanna Suszyńska- Matla (przedstawiciele Przedszkola Miejskiego nr 44), Dorota Mędrek, Robert Koba, Aleksandra Adamczewska (przedstawiciele Rady Rodziców) w dniu 26.11.2019 roku podliczyła karty do głosowania na zadania w ramach Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego.

 

Wyniki głosowania:

 

- Łączna liczba głosów ważnych oddanych na zgłoszone zadania -  91

- Liczba głosów nieważnych – 1 (brak znaku x)

 

Lp.

Tytuł adania

Liczba głosów

1.

Doposażenie placu zabaw w bujaki na sprężynach.

62

2.

Sprzęt sportowy: piłki, bramki, rzutki, skakanki, krążki, itp..

7

3.

Gry dydaktyczne: puzzle, patyczaki, figuraki, gry planszowe, itp.

8

4.

Sprzęt audio (radiomagnetofony).

12

5.

Zabawki do sal: lalki, samochody, klocki, itp.

2

 Zadaniem rekomendowanym do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 44, w ramach Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego, które uzyskało największą liczbę głosów (62)

  i  nie przekracza kwoty przyznanej placówce zostało zadanie: Doposażenie placu zabaw w bujaki na sprężynach.

 

 

Podziękowanie

               Dyrekcja Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu

dziękuje rodzicom za cierpliwość i wyrozumiałość

w okresie  trwania awarii  rozdzielni w II segmencie budynku.

W chwili obecnej trwają prace nad usuwaniem skutków awarii,

polegające na dezynfekcji i likwidacji nieprzyjemnego zapachu w budynku.

 

 

UWAGA RODZICE !!!

W związku z informacją na temat  nowych przypadków wystąpienia  wszawicy wśród dzieci, biorąc pod uwagę dobro Państwa dzieci, zwracamy się z prośbą o podjęcie w domu stosownych działań, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Prosimy o codzienną kontrolę czystości włosów i przypominamy, że obowiązkiem każdego rodzica jest zadbanie o higienę swojego dziecka i  narażanie innych dzieci przebywających w przedszkolu.

 

 

 

 W RAMACH PRZEDSZKOLNEGO GRANTU OBYWATELSKIEGO

KOMISJA KONSULTACYJNA POWOŁANA PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 44

PANIĄ DOROTĘ BEM W SKŁADZIE:

KARINA KRUPA-JUDA, KAMIL ADAMUS (PRZEDSTAWICIELE PRZEDSZKOLA)

DOROTA MĘDREK, PATRYCJA KOBA, ALEKSANDRA ADAMCZEWSKA (PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW)

W DNIU 29.10.2019 r.

DOKONAŁA OCENY I WERYFIKACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ RODZICÓW W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM nr 44 PROJEKTÓW (ZADAŃ) W RAMACH PRZEDSZKOLNEGO GRANTU OBYWATELSKIEGO.

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM nr 44 RODZICE ZGŁOSILI PIĘĆ PROJEKTÓW:

LP TYTUŁ PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PROJEKTU OPIS PROJEKTU KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ
1. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W BUJAKI NA SPRĘŻYNAC DOROTA MĘDREK Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 w bujaki na sprężynach.Inwestycja ta, jest potrzebna, gdyż stan techniczny obecnych urządzeń wymaga rewitalizacji. Warto poszerzyć gamę urządzeń na nim się znajdujących ponieważ plac zabaw jest bardzo lubiany przez dzieci, a doposażony plac zabaw służyłby większej grupie dzieci. 4.000 zł
2.  SPRZĘT SPORTOWY

AGATA

KLIMCZYK- CIESLA

Projekt zakłada wyposażenie przedszkola w sprzęt sportowy wykorzystywany zarówno w salach oraz na placu zabaw, np: zakup piłek, skakanek, rzutek, itp. Wnioskowany projekt zakłada, iż wykorzystanie dodatkowego sprzętu sportowego wpływa na rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współdziałania w grupie. 4.000 zł
3.  GRY DYDAKTYCZNE KATARZYNA SUCHAN Projekt zakłada doposażenie grup w gry dydaktyczne, układanki, puzzle rozijające percepcję wzrokową, słuchową i manualną. Projekt zakłada zakup: gier planszowych, puzzli,  gier typu: figuraki, patyczaki, inne. 4.000 zł
4. SPRZĘT AUDIO (RADIOMAGNETOFONY)

MARTA

ŚLUFCIK

Projekt zakłada doposażenie sal w sprzęt typu radiomagnetofony. Inwestycja ta uzasadniona jest faktem, że dzieci bardzo lubią uczestniczyć w zajęciach i zabawach muzyczno- ruchowych, które często wymagają użycia tego typu sprzętu. 4.000 zł
5.  ZABAWKI DO SAL

WIOLETTA 

KOWALSKA

Projekt zakłada wyposażenie sal w zabawki w kącikach zabaw.Zauważono, iż jest  potrzeba zakupienia lalek, wózków, klocków, samochodów. 4.000 zł

GŁOSOWANIE NA W/W PROJEKTY  ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH OD 12.11.2019 DO  22.11.2019.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

 

Dyrekcja Przedszkola Miejskiego nr 44 informuje, że nie ma możliwości podania nazw środków profilaktyki wszawicy . Natomiast wszelkie informacje nt środków zapobiegania wszawicy dostępne są w aptekach oraz na str. internetowych . Wpisując profilaktyka wszawicy  czy  wszawica leczenie i zapobieganie otrzymacie Państwo wykaz dostępnych środków .

 

 

 

INFORMUJEMY, ŻE NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU ZDJĘĆ DO KALENDARZA,

KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE 17.10.2019 (CZWARTEK) OD GODZ. 9.00

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU - 4.12.2019

 

DRODZY RODZICE.  SERDECZNIE  ZACHĘCAMY  DO  WSPARCIA.

KUBUŚ TO NASZ PRZEDSZKOLAK,  ZA KTÓREGO  BARDZO MOCNO TRZYMAMY KCIUKI!!!!!

https://www.siepomaga.pl/kubus-michalak?fbclid=IwAR16XRQCpKwInew6ykC_L5ufeVzz0Fbt_z6rWVHw6TBHjxI824NjSuIQ9LQ

ZBIÓRKA NA CEL

Immunoterapia przeciwciałami anty-GD2 - jedyna nadzieja na ocalenie Kuby*

*zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga

 

Dla zainteresowanych

Sprawozdanie finansowe za 2018 r jest udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Sosnowiec.

http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,536523,sprawozdanie-finansowe-za-2018r-centrum-uslug-wspolnych.html

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich

na rok szkolny 2019/2020 w Sosnowcu

Szanowni Państwo informujemy, że rekrutacja do przedszkola odbywa się poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego.  Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 01.03.2019. Wniosek dostępny będzie do wypełnienia od dnia 01.03.2019r.(od godz.12:00) do 08.03.2019r.( do godz. 16:00). Natomiast wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach ( pierwszego wyboru) w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 01.03.2019 (od godz.12:00) do 08.03.2019 (do godz. 17.00) .

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie pod adresem:

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

 

 

II. UCHWAŁA NR 808/LVIII/2018

RADY MIEJSKIEN W SOSNOWCU

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Sosnowcu 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

 

 

1.

 

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

 

10 pkt

1). Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratorski lub jego kopia,

2). Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

 

 

2. 

 

 

Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego

 5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna;

 

 

10 pkt w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów

 

 

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie;

2). Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzajace naukę

 

3. 

Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

 

10 pkt

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

4. 

Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

 

 10 pkt

 

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

 

 

5. 

 

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

§ 2

Określa  kryteria,  liczbę  punktów  oraz  dokumenty  niezbędne  do  potwierdzenia  spełnienia  tych kryteriów  obowiązujące  w postępowaniu         rekrutacyjnym do  klas I publicznych  szkół  podstawowych w Sosnowcu

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

 

 

1.

 

Kandydat uczęszczać będzie do tej samej, wybranej przez rodziców/opiekunów prawnych szkoły, w której rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

 

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

 

2. 

 

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

 

 

5 pkt


w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

 

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

3. 

Kandydat wychowuje się w rodzinie niepełnej (rodzic samotnie wychowujący dziecko) i/lub wielodzietnej (rodzina posiadająca minimum troje dzieci)

 

5 pkt

w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej10 pkt

wprzypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej i wielodzietnej

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

4. 

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

10 pkt

 

 

Na podstawie wniosku rekrutacyjnego rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

5. 

 

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne

10 pkt

 

 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§4

Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

Wilhelm Zych

 

RACHUNEK RADY RODZICÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY.

PROSIMY RODZICÓW O NIE WPŁACANIE PIENIĘDZY NA KONTO  !!!!!

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW  
UWAGA!!!
Z dniem 01.01.2018r. zostaje zmieniony numer rachunku bankowego 
do wpłat dokonywanych przez rodziców  
Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu 
 za godziny i żywienie w przedszkolu .
 NOWY NUMER KONTA: 
PKO BP
61 1020 2313 0000 3702 0579 5655

 

 

 

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty - odsyłamy Państwa na:

  1. stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

  2. stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach                                           http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Materialy-dydaktyczne/Prawa-dziecka

    
 
 
 
 
                        
 
* Po drodze poruszam się tylko pod opieką dorosłych
* Jadąc samochodem korzystam z fotelika i pasów
* Będąc pasażerem na rowerze siedzę w odpowiednim foteliku i kasku na głowie
* Używam elementów odblaskowych i wiem, do czego służą
* Wiem, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie
* Wiem, że nie należy oddalać się od rodziców i opiekunów
* Nie rozmawiam z obcymi
* Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
* Znam numery alarmowe
* Umiem opowiedzieć rodzicom, rodzinie, wychowawcy o niebezpieczeństwie
* Wiem, kim jest policjant
* Rozumiem zagrożenia, jakie może stwarzać świat roślin i zwierząt
* Umiem poprawnie zachować się w miejscach publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
"Nie ma dzieci - są ludzie" - Janusz Korczak
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-08-31 18:40:59

 Jak umilić dziecku myśli o szkole i pomóc mu przezwyciężyć strach przed nowym miejscem?
Dzieci nie wiedzą, czego mogą się spodziewać w szkole. Ich bogata wyobraźnia dostarcza im niezapomnianych wrażeń, jednak często nie do końca zgodnych z rzeczywistością i niekoniecznie przyjemnych. Pojawiają się kolejne pytania, kolejne lęki, kolejne wątpliwości. Jak każdy kochający rodzic chcesz pomóc swojemu maluchowi przezwyciężyć strach i nastawić pozytywnie do rozpoczynającego się niedługo nowego roku szkolnego, pierwszego w życiu Twojego dziecka. 


komentarzy: (0)
data dodania: 2014-04-15 19:44:04

 Nie da się uniknąć kontaktu z bakteriami i wirusami. Jednak prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest warunkiem zapobiegania chorób oraz skutecznej walki z nimi.
Powinniśmy dbać o nasz układ immunologiczny na każdym etapie życia.
komentarzy: (0)
data dodania: 2013-12-02 19:44:57


komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-08 21:29:34